BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koba Laura (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Bioetyka jako problem współczesności
Bioethics as a Problem of Modern Times
Źródło
Chorzowskie Studia Polityczne, 2014, nr 8, s. 153-163, bibliogr. 9 poz.
Chorzowskie Studies in Politics
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych = Economic and Cultural Aspects of Selected Global Problems
Słowa kluczowe
Bioetyka, Badania naukowe, Prawa człowieka, Etyka, Odpowiedzialność
Bioethics, Scientific research, Human rights, Ethics, Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bioetyka jest jednym z zagadnień, które są w centrum uwagi dzisiejszego świata. Nowa technologia i informatyka doprowadziły do odkryć naukowych na niespotykaną do tej pory skalę, umożliwiających ingerowanie w życie jednostki i całych społeczeństw. Mogą przyczynić się do walki z chorobami niszczącymi ludzi i polepszać jakość życia. Mogą doprowadzić również do niekontrolowanych kataklizmów, wojen, przestępstw i chaosu na świecie. (abstrakt oryginalny)

Bioethics is one of the issues that are at the center of attention in today's world. New technology and computing have led to scientific breakthroughs on an unprecedented scale, enabling interference in the lives of individuals and entire societies. These scientific discoveries can contribute to the fight against diseases that destroy the people of today and improve the quality of life. They can also lead to uncontrollable natural disasters, wars, crime, and chaos in the world. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski J., Prawa człowieka i medycyna, w: Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
  2. Deklaracja Wiedeńska i program działania Światowej Konferencji Praw Człowieka. Wiedeń, Czerwiec 1993, Instytut Nauk Prawnych PAN, red. R. Hliwa, Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Poznań 1998.
  3. Gert B., Culver Ch.M., Clouser K.D., Bioetyka. Ujecie systematyczne, tłum. M. Chojnacki, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2009.
  4. Kondratiewa-Bryzik J., Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
  6. Mazurczak T., Poznanie genomu człowieka - znaczenie dla współczesnej medycyny, w: Zastosowanie biologii w medycynie a prawa człowieka, red. T. Mazurczak, WN PWN, Warszawa 2003.
  7. Radbruch G., Filozofia prawa, tłum. E. Nowak, WN PWN, Warszawa 2009.
  8. Ustwa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. nr 88, poz. 553.
  9. Whitehouse P.J., The Rebirth of Bioethics: Extending the Original Formulations of Van Rensselaer Potter, "The American Journal of Bioethics" 2003, 3(4): W26-W31, za: file:///C:/Users/strada/ Downloads/the_rebirth_of_bioethics.pdf [20.11.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-752X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu