BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bożek Martin
Tytuł
Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych i jej ograniczenia wynikające z ustaw Kompetencyjnych. Zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych
Sejm Control of Secret Service and Its Limitations Resulting from Laws Related to Jurisdiction. An Outline of the Problem Against Normative Conditioning
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 20, s. 47-69
Słowa kluczowe
Służby specjalne, Parlament, Kontrola
Secret service, Parliament, Control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku omówiono uwarunkowania regulaminowe kontroli działalności służb specjalnych przez Sejm, a dokładniej przez Komisję ds. Służb Specjalnych. Następnie przedstawiono podstawy ustawowej kontroli służb specjalnych, których należy szukać w ustawach na podstawie których te służby działają. Na koniec zaprezentowano problemy ograniczeń ustawowych występujących w kontroli służb specjalnych.

The activity of secret service, because of its importance for the basic public interests and a high level of secrecy in operational actions, must be under constant surveillance of political authorities Therefore, a parliamentary control of secret service is a profound element of systemic solutions. It is one of the standards of modern democratic states, especially the states based on a parliamentary system of ruling. The parliamentary control of secret service is an example of exercising control over the Council of Ministers and governmental institutions. Each act on a particular secret service states that the activity of their chiefs is under control of the Sejm. But none of these acts says what kind of control it is supposed to be. They do not define the scope of powers to control entitled to the Commission on Secret Service, either. As a result of such a legal loophole its effectiveness is questionable. Especially, imprecise legal regulations on access to secret information raise concern. This article presents a proposal for legal solutions, which may, in the author's opinion, bring positive changes in actual state of affairs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bożek, Służby specjalne. Kryteria klasyfikacji na tle ustawodawstwa policyjnego, "Przegląd Policyjny" 4(92), Szczytno 2008, s. 137 i n.
 2. P. Tuleja, Zasady konstytucyjne, [w:] Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. nauk. P. Sarnecki, Warszawa, 1997, s. 25;
 3. K. Wojtyczek, Formy konstytucjonalizacji zasad konstytucyjnych, [w:] Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. nauk. P. Sarnecki, Warszawa, 1997, s. 38.
 4. M. Kruk, Konstytucyjne zasady podstawowe - ich znaczenie prawne i katalog, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 7 i n.
 5. M. Bożek, Znaczenie i konstytucjonalizacja zasad ustroju politycznego państwa, [w:] M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012, s. 25.
 6. P. Sarnecki, Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, "Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12 (621-622), s. 47.
 7. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2004, s. 140.
 8. M. Bożek, Kontrola parlamentarna służb specjalnych w Polsce, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 1(108), s. 9 i n.
 9. R. Mojak, Parlament a rząd w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007, s. 285 i n.
 10. Z. Szeliga, Rada Ministrów a Sejm 1989-1997, Lublin 1998, s. 180.
 11. L. Garlicki, Konstytucja - Regulamin Sejmu - ustawa, "Przegląd Sejmowy" 2000, nr 2, s. 23.
 12. R. Mojak, Parlamentarna kontrola Rady Ministrów i ministrów w świetle Konstytucji RP, "Przegląd Sejmowy" 2008, nr 3, s. 151.
 13. Z. Długosz, Służby specjalne w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, red. S. Sagan, V. Serzhanova, Warszawa 2008, s. 173.
 14. Sejmowa komisja śledcza. Ustawa z 1999 r. z komentarzem, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 15-27.
 15. A. Gwiżdż [w:] Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, red. A. Burda, Ossolineum 1975, s. 307.
 16. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 179 i n.
 17. P. Radziewicz, Uprawnienia, środki działania oraz prawne podstawy funkcjonowania Sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych, "Przegląd Legislacyjny" 2006, nr 19, nr LEX: 87263.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.20.0.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu