BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniluk Marta
Tytuł
Problem uznania rządu w prawie międzynarodowym na przykładzie uznania libijskiej Narodowej Rady Tymczasowej
The Problem of Recognition of Government in the International Law Based on the Example of Recognition of the Libyan National Transitional Council
Le problème de la reconnaissance de gouvernement dans le droit international sur l'exemple de la reconnaissance du Conseil national de transition libyen
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 20, s. 117-142
Słowa kluczowe
Prawo międzynarodowe, Przedstawicielstwo, Terytorium państwowe, Państwo
International law, Representation, National territory, State
Uwagi
rés.
Kraj/Region
Libia
Libya
Abstrakt
Na początku artykułu wyjaśniono termin "uznanie", gdyż istotna jest kwestia, czy jego potoczne rozumienie jest równoznaczne z jego znaczeniem w prawie międzynarodowym. Omówiono problem uznania rządu w prawie międzynarodowym. Szczególną uwagę poświęcono uznaniu libijskiej Narodowej Rady Tymczasowej za przedstawiciela państwa i narodu libijskiego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Saganek, Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, Warszawa 2009, s. 432.
 2. S. Szober, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1966, s. 682.
 3. E. Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit international public, Paris 1962, s. 193.
 4. J. Charpentier, La reconnaisance internationale et l'évolution du droit des gens, Paris 1956, s. 3.
 5. D. Anzilotti, Cours de droit international, traduction par G. Gidel, Paris 1929, s. 347.
 6. M. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006, s. 240.
 7. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s.140.
 8. W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2004, s. 148.
 9. L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2006, s. 66.
 10. S. Talmon, Recognition of States and Governments in International Law, ADB Biweekly, vol. I, no. 19, artykuł dostępny na: http://ada.edu.az/biweekly/issues/158/20090328015413680.html
 11. C. Berezowski, Prawo międzynarodowe publiczne, cz. I, Warszawa 1979, s. 98.
 12. L. Oppenheim, H. Lauterpacht, International Law: A Treatise, vol. 1, London 1955, s. 135.
 13. L. Antonowicz, Państwa i terytoria. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 1988, s. 103-104.
 14. J. Symonides, Kryteria uznania państwa i rządu w teorii i praktyce międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nauki Humanistyczno-Społeczne", z. 36, Nauki Polityczne III, s. 37.
 15. L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958, s. 145.
 16. K. Skubiszewski [w:] Zarys prawa międzynarodowego publicznego, red. M. Muszkat, t. II, Warszawa 1956, s. 6.
 17. E. Dynia, Legitymizm demokratyczny i uznanie rządu, [w:] Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. J. Symonidesowi, red. E. Haliżak, R. Kuźmiar, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2003, s. 113.
 18. J. Symonides, Uznanie rządu, [w:] Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, red. A. Klafkowski, Warszawa 1976, s. 422.
 19. M. J. Peterson, Recognition of Governments Should not Be Abolished, "American Journal of International Law" 1983, nr 1, s. 31.
 20. E. Dynia, Uznanie rządu w prawie międzynarodowym, Lublin 1997, s. 32.
 21. Ch. Vissher, Théories et réalités en droit international public, Paris 1955, s. 291.
 22. T. H. Galloway, Recognizing Foreign Governments. The Practice of the United States, American Enterprise Institute of Public Policy Research 8˚, Washington 1978, s. 5-6.
 23. L. Gelberg, Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. III, Warszawa, s. 356.
 24. S. Talmon, Recognition of the Libyan National Transitional Council, ASIL Insights, vol. 15, issue 16, s. 1, tekst dostępny na: http://www.asil.org/pdfs/insights/insight110616.pdf
 25. S. Talmon, The Difference between Rhetoric and Reality: Why an Illegitimate Regime May Still Be a Government in the Eyes of International Law, European Journal of International Law - Analysis, tekst w języku angielskim dostępny na: http://www.ejiltalk.org/the-difference-between-rhetoricand- reality-why-an-illegitimate-regime-may-still-be-a-government-in-the-eyes-of-internationallaw/# more-3101 [dostęp: 5 grudnia 2012 r.].
 26. D. Akande, Which Entity is the Goverment of Libya and Why Does It Matter?, European Journal of International Law - Analysis, tekst w języku angielskim dostępny na: http://www. ejiltalk.org/which-entity-is-the-government-of-libya-and-why-does-it-matter/ [dostęp: 5 grudnia 2012 r.].
 27. C. Warbrick, British Policy and the National Transitional Council of Libya, International and Comparative Law Quarterly, vol. 61, 2012, s. 250 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.20.0.117
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu