BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowiecki Jerzy (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Przyczyny regresu japońskich grup kapitałowo-przemysłowych keiretsu
Japanese Keiretsu Groups: why the Decline?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 166, s. 176-188, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Przyczyny kryzysu
Regional development, Causes of crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Charakterystyczna dla Japonii i innych krajów Azji Wschodniej więź grupowa przejawia się we wszystkich obszarach działalności ludzkiej. W sferze ekonomicznej jest to nie tylko dążenie do zachowania harmonii, lojalności i konsensusu, ale przede wszystkim tendencja do tworzenia związków między przedsiębiorstwami, hierarchicznego podporządkowania i współdziałania w grupie. Wyrazem tego jest struktura gospodarcza Japonii zdominowana przez grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu. Wysoki poziom mobilizacji zasobów i aktywności zawodowej, perfekcja zarządzania operacyjnego i harmonijne stosunki w miejscu pracy nie zapewniają współcześnie skutecznych mechanizmów dostosowania keiretsu do wymogów konkurencji globalnej i innowacyjnego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The term keiretsu has been applied to a variety of Japanese intercorporate networks. In general, keiretsu groups are defined as clusters of independently managed firms maintaining close and stable economic ties, cemented by a governance mechanism such as Presidents' Clubs, partial cross-ownership, and interlocking directorates. In the postwar high-growth period, stable financial, capital, production, and personal relationships built trust, reduced transaction cost, and provided incentives for specific investments, and R&D activities among the companies within keiretsu networks. Changes in the internal and external environment in the 1990s, combined with economic stagnation, financial deregulation, and increasing globalization are causing large-scale shifts in the organizational structure and mode of operation of keiretsu groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH, Warszawa 2008.
 2. Grabowiecki J., Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wydawnictwo UwB, Białystok 2006.
 3. Grabowiecki J., Keiretsu Groups: Their Role in the Japanese Economy and Reference Point (or a paradigm) for Other Countries, IDE-JETRO, Tokyo 2006.
 4. Grabowiecki J., Keiretsu - organizacja, mechanizm funkcjonowania oraz kierunki zmian japońskich grup kapitałowo-przemysłowych, "Ekonomista" 2002, nr 1.
 5. Ishi H., The Role of Government in the Postwar Growth Process of Japan, "Journal of Asian Economics" 1999, no. 10.
 6. Majewski J., Rynki finansowe a nadzór nad korporacją w Japonii, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
 7. Miyashita K., Russell D., Keiretsu: Inside the Hidden Japanese Conglomerates. A Revealing Look at the Great Corporate Groups at the Heart of Japan's Industrial Strength, McGraw-Hill, New York 1994.
 8. Morck R., Nakamura M., A Frog in a Well Knows Nothing of the Ocean. The History of Corporate Ownership in Japan, NBER, Cambridge 2004.
 9. Morikawa H., Zaibatsu: The Rise and Fall of Family Enterprise Groups in Japan, University of Press Tokyo, Tokyo 1992.
 10. Nowakowski M.K., Zarządzanie operacjami zagranicznymi przedsiębiorstw japońskich, ZNZ PAN, Warszawa 1990.
 11. Okazaki T., The Japanese Firms under the Wartime Planed Economy, [w:] The Japanese Firms: The Sources of Competitive Strength, eds. M. Aoki, R. Dore, Oxford University Press, Oxford 1994.
 12. "Rzeczpospolita" 15.03.2010.
 13. Schaede U., Cooperative Capitalism. Self-Regulation, Trade Association, and the Antimonopoly Law in Japan, Oxford University Press, Oxford 2000.
 14. Shiba T., Business Activities of Japanese Manufacturing Industries During World War II, [w:] World War II and the Transformation of Business Systems, red. J. Sakudo, T. Shiba, University of Tokyo Press, Tokyo 1994.
 15. Steers R.M., Nardon L., Sanchez-Runde C., Culture and Organization Design: Strategy, Structure, and Decision-making, [w:] Cambridge Handbook of Culture, Organizations, and Work, eds. R.S. Bhagat, R.M. Steers, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 16. UNCTAD, World Investment Report 2008, UN, New York, Geneva 2008.
 17. UNCTAD, World Investment Report 2010, UN, New York, Geneva 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu