BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siepka Ewelina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Bobak Łukasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Trziszka Tadeusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Frakcjonowanie żółtka w celu pozyskiwania preparatów wzbogaconych w substancje biologicznie aktywne
Fractionation of Egg Yolk to Obtain Preparations Enriched in Biologically Active Substances
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2010, R. 17, nr 6 (73), s. 158-167, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Towaroznawstwo żywności, Biotechnologia, Jakość produktów żywnościowych, Właściwości zdrowotne produktu
Food, Food commodities, Biotechnology, Food quality, Health properties of the product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jaja są surowcem żywnościowym zawierającym wszystkie niezbędne substancje do rozwoju młodego organizmu. Wykorzystywane są w przemyśle żywnościowym, jak również w farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i paszowym ze względu na zawartość substancji biologicznie aktywnych m.in. immunoglobuliny (IgY), foswityny i fosfolipidów. W pracy podjęto próbę frakcjonowania żółtek jaj kurzych ukierunkowaną na pozyskanie frakcji bogatych w immunoglobulinę (IgY), foswitynę oraz w celu izolacji fosfolipidów. Surowiec stanowiły świeże jaja pozyskane od niosek linii Lohmann Brown, pochodzące z gospodarstwa specjalistycznego zarządzanego przez firmę TRONINA. Nioski utrzymywano w dwóch grupach i żywiono ad libitum. Grupie kontrolnej niosek podawano pełnoporcjową standardową mieszankę paszową oraz preparat o nazwie handlowej Biostrong 510, stanowiący mieszaninę olejków eterycznych i wysokowartościowych ekstraktów ziołowych w formie otoczkowanej. W grupie doświadczalnej pasza wzbogacona była w preparaty Humobento- fet i Humokarbowit (zawierające kwasy omega 3), zmieszane w stosunku masowym 1 : 2. Zawartość IgY w plazmie jaj grupy kontrolnej utrzymywała się na poziomie ok. 3,6 mg/ml, natomiast plazma wyizolowana z żółtek jaj niosek żywionych paszą wzbogaconą zawierała ok. 1 mg/ml więcej tego białka. Zawartość foswityny z żółtek jaj pozyskanych zarówno od niosek żywionych paszą standardową, jak i wzbogaconą wyniosła ok. 4 %. Zawartość białka ogółem we frakcji foswitynowej była na podobnym poziomie ok. 60 %. Czystość frakcji fosfolipidowej pozyskanej w obydwóch wariantach żywieniowych, określonej jako ilość substancji nierozpuszczalnej w acetonie, wyniosła ok. 85 %. We frakcji tej zawartość fosfatydylocholiny (PC) wynosiła ok. 75 %, a fosfatydyloetanoloaminy (PE) ok. 24 %. (abstrakt oryginalny)

Eggs are a raw food material containing all substances indispensable for the development of young organism. They are used in the food industry, as well as in the pharmaceutical, cosmetic, chemical, and feed industry owing to the content of biologically active substances, among other things, immunoglobulin (IgY), phosvitin, and phospholipids. In the research covered by this paper, it was attempted to fraction chicken egg yolk in order to receive fractions containing rich amounts of immunoglobulin (IgY) and phosvitin, and, also, to isolate phospholipids. The raw material constituted fresh eggs laid by Lohmann Brown hens received from a specialist farm managed by the "Tronina" company. The layers were held in two groups and fed ad libitum. The control group of layers received a standard, full-portion feed mix and a preparation called Biostrong 510 (commercial name), which was a mixture of essential oils and high-quality herbal extracts in the encapsulated form. In the experimental group, the feed was supplemented with Humokarbowit and Humobentofet preparations (containing omega-3 acids) mixed at a mass ratio of 1 : 2. The content of IgY in the egg plasma of the control group remained at a level of approximately 3.6 mg / ml, while the plasma isolated from the enriched egg yolk laid by the hens fed a supplemented feed contained about 1 mg / ml more of protein. The content of phosvitin in egg yolk of the eggs laid by the layers fed the standard and enriched feed amounted to about 4%. The total protein content in the phosvitin fraction was at a similar level of approximately 60 %. The pure phospholipid fraction, extracted from the egg yolk of hens fed two types of feed and defined as the amount of a substance insoluble in acetone, was roughly 85%. The content of phosphatidylcholine (PC) in this fraction was about 75 %, and of phosphati-dylethanolamine (PE) - approximately 24 %. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akita E.M., Nakai S.: Immunoglobulins from egg yolk: isolation and purification. J. Food Sci., 1992, 57, 629-634.
 2. Aro H., Jarvenpaa E.P., Konko K., Sihvonen M., Hietaniemi V., Huopalahti R: Isolation and purification of egg yolk phospholipids using liquid extraction and pilot-scale supercritical fluid techniques. Eur. Food Res. Technol., 2009, 228, 875-863.
 3. Belhomme C., David-Briand E., Ropers M, Guerin-Dubiard C., Anton M.: Interfacial characteristics of spread films of hen egg yolk phosvitin at the air-water interface: Interrelation with its charge and aggregation state. Food Hydrocoll., 2007, 21, 896-905.
 4. Buxmann W., Bindrich U., Heinz V., Knorr D., Franke K.: Influencing emulsifying properties of egg yolk by enzymatic modification by phospholipase D from Streptomyces chromofuscus Part 1: Technological properties of incubated egg yolk. Coll. Surfaces B: Biointerfaces, 2010, 76, 186-191.
 5. Castellani O., Belhomme C., David-Briand E., Guerin-Dubiard C., Anton M.: Oil-in-water emulsion properties and interfacial characteristics of hen egg yolk phosvitin. Food Hydrocoll., 2006, 20, 35-43.
 6. Castellani O., Guerin-Dubiard C., David-Briand E., Anton M.: Influence of physicochemical conditionsand technological treatments on the iron binding capacity of egg yolk phosvitin. Food Chem., 2004, 85, 569-577.
 7. Daimer K., Kulozik U.: Oil-in-water emulsion properties of egg yolk: Effect of enzymatic modification by phospholipase A2. Food Hydrocoll., 2009, 23, 1366- 1373.
 8. Gładkowski W., Chojnacka A., Kiełbowicz G., Pisarski B., Trziszka T., Wawrzeńczyk C.: Charakterystyka frakcji fosfolipidowych izolowanych z żółtek jaj pochodzących od kur Lohmann Brown 1 zielononóżki kuropatwianej. Przem. Chem., 2009, 5, 85.
 9. Kassis N., Drake S.R., Beamer S.K., Matak K.E., Jaczynski J: Development of nutraceutical egg products with omega-3-tich oils. Food Sci,. Technol., 2010, 43, 777-783.
 10. Kopeć W., Bobak Ł., Korzycki M., Skiba T., Stefaniak T., Jawor P.: Optimisation of the dilution method of IgY isolation process from egg yolk of immunized hens. Proceed. of XIX European Symposium on the Quality of Poultry Meat and XIII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products in Finland, 2009, pp. 1-6.
 11. Kovacs-Nolan J., Mine Y.: Microencapsulation for the gastric passage and controlled intestinal release of immunoglobulin Y. J. Immunol. Methods, 2005, 296, 199- 209.
 12. Laca A., Paredes B., Diaz M.: A method of egg yolk fractionation. Characterization of fractions. Food Hydrocoll., 2010, 24, 434-443.
 13. Nielsen H.: Production of phospholipids from spray-dried egg yolk by consecutive in situ solid phase extraction with acetone and ethanol. Food Sci. Technol., 2007, 40, 1337-1343.
 14. Palacios L.E., Wang T.: Egg-Yolk lipid fractionation and lecithin characterization. J. Am. Oil Chem.' Society, 2005, 82, 571-578.
 15. Pan L.G., Campana A., Tom M.C.: A kinetic study of phospholipid extraction by degumming process in sunflower seed oil. J. Am. Oil Chem. Society, 2000, 77, 1273 -1276.
 16. Samman S., Kung F.P., Carter L.M., Foster M. J., Ahmad Z.I., Phuyal J.L., Petocz P.: Fatty acid composition of certified organic, conventional and omega-3 eggs. Food Chem., 2009, 116, 911-914.
 17. Sinanoglou V.J., Strati I.F., Miniadis-Meimaroglou S.: Lipid, fatty acid and carotenoid content of edible egg yolks from avian species: A comparative study. Food Chem., 2011, 124, 971-977.
 18. Shah A., Akoh C.C., Toledo R.T., Corredig M.: Isolation of a phospholipid fraction from inedible egg. J. Supercrit. Fluids, 2004, 30, 303-313.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu