BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Finansowanie działalności operacyjnej w polskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Financing of Operating Activities in Polish Enterprises of Food Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 38-42, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Działalność operacyjna, Finansowanie przedsiębiorstwa, Cykl należności, Zobowiązania finansowe
Food industry, Operating activities, Financing enterprises, Receivables cycle, Financial liabilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa działające w gospodarce rynkowej często korzystają z odroczenia płatności. Z przeprowadzonych badań wynika, że w poszczególnych grupach przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze i napoje występują zróżnicowane okresy oczekiwania na należności oraz okresy spłaty zobowiązań. Ponadto, w badanym okresie obserwuje się skracanie obu cykli w większości przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Companies operating in a market economy often use the prorogation of payment. The study shows that different groups of enterprises producing food and beverages there are different waiting periods for short-term amount due and liabilities repayment. In addition, during the period observed shortening of the two cycles in business, and adjust policies granting trade credit policies of its use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. 2007: Cykl środków pieniężnych i jego przydatność w określeniu płynności finansowej oraz sprawności działania przedsiębiorstwa. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 3.
 2. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z. 2009: Cykl konwersji gotówki w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 10.
 3. Dobija M. 1997: Rachunkowość zarządcza i controling. PWN, Warszawa.
 4. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas M. 2007: Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstw. Rachunkowość, 7.
 5. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas M. 2008: Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstw. Rachunkowość, 7.
 6. Folga J. 2009: Zarządzanie majątkiem obrotowym. [W:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (red. A. Bielawska). C.H.Beck, Warszawa.
 7. Gołębiowski G., Tłaczała A. 2005: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Dyfin, Warszawa.
 8. Kosowska M. 2009: Finansowanie pożyczkami i kredytami - szanse i zagrożenia. [W:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (red. A. Bielawska). C.H.Beck, Warszawa.
 9. Krzemińska M. 2000: Finanse przedsiębiorstwa. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 10. Krzemińska M. 2009: Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 11. Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego: F0-2. 2010: Statystyczne sprawozdanie finansowe. Produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. GUS, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 13. Wędzki D. 2006: Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu