BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Współczesne dylematy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce na przykładzie żywności niszowej
Dilemmas of Development of Entrepreneurship in the Rural Areas in Poland on the Niche Food Example
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 56-70, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Produkty żywnościowe, Przedsiębiorczość lokalna
Rural areas, Food products, Local entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą nakreślenia roli i pozycji organizacji w kreowaniu i rozwoju produkcji wyrobów tradycyjnych i regionalnych na obszarach wiejskich. Wskazuje na obecne i przyszłe zagrożenia będące rezultatem początkowej fazy rozwoju rynku żywności niszowej w Polsce. Autorka analizuje znaczenie przedsiębiorczości w kraju i pokazuje, że efektywna inicjatywa polega między innymi na ewoluowaniu społecznej współpracy w procesie współdecydowania o kierunku wdrażania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich. Jest ważne, aby w kreowaniu i tworzeniu planu wykorzystywać tematy odnoszące się do kwestii jakości życia mieszkańców, tworzenia wartości dodanej lokalnych produktów, szczególnie ułatwiając im dostęp do rynku poprzez małe i średnie inicjatywy - przedsiębiorstwa, które będą wykorzystywały naturalne i kulturowe dziedzictwo tego terenu.(abstrakt oryginalny)

The paper comes as an attempt at describing the role of local organizations in creating and developing the preparing of Polish traditional products in rural areas. The author analyzes the meaning of entrepreneurship in Poland and shows that the initiative is an efficient method of involving local communities in the process of co-deciding about the direction and implementation of a concept of the development of rural areas. It is very important that each development plan must be structured around such themes as improving life quality in rural areas and adding value to local products, in particular by facilitating access to markets for small production units via collective actions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowska A., Charakterystyka konsumentów żywności tradycyjnej/regionalnej w Polsce, "Projekt - grant Agro-Smak 2 Fundacji »Fundusz Współpracy«" (maszynopis powielony), 2007.
 2. Borowska A., Nisze rynkowe jako alternatywa globalizacji konsumpcji, w: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, red. T. Sporka, t. 1, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 3. Furcoń K., Informacje z Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni Producentów "Gazdowie" z Leśnicy, konferencja "Produkty regionalne i tradycyjne w kontekście ochrony dziedzictwa kulinarnego", Warszawa, 5.11.2009 r.
 4. Goszczyński D., Uwarunkowania rozwoju rynków produktów tradycyjnych i regionalnych. Handel wewnętrzny, "Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo" 2006, nr 6.
 5. Hybel J., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wydaw. SGGW, Warszawa 2003.
 6. Kłodziński M., Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 7. Musiał W., Oscypek jako produkt regionalny Karpat polskich, "Roczniki Naukowe" 2006, t. 8, z. 3.
 8. Musiał W., Stan, natężenie i rezerwy chowu zwierząt trawożernych w piętrach hipsometrycznych Karpat polskich, maszynopis oddany do druku w Acta Agraria et Silvestria.
 9. Niżnikowski R., Stan pogłowia oraz opłacalności chowu owiec i kóz w państwach Środkowej i Wschodniej Europy, "Przegląd Hodowlany" 2004, nr 10.
 10. Oscypkowy biznes górali, serwis internetowy, "Rzeczpospolita", 22.02.2008.
 11. "Rzeczpospolita", 20.10.2009, http://www2.rp.pl/artykul/96504.html.
 12. Sadecki J., Europejski oscypek jest pucony w bólach, wypowiedź H. Buńda z Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury z dnia 15.07.2008 r., http://www.rp.pl/artykul.
 13. Sawicka J., Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wydaw. SGGW, Warszawa 2000.
 14. Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 635/360/III/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu wojewódzkiego pod nazwą Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus na lata 2010-2014.
 15. Wiatrak A.P, Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2003.
 16. Zegar J., Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (10). Raport końcowy synteza i rekomendacje. Program wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 17. http://www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu