BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane zagadnienia ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw sektora MSP
Chosen Issues of Insurance with the Activity of Companies of the Small and Medium-Sized Business Sector
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 93-101, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza, Ubezpieczenia
Small business, Business activity, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono wybrane zagadnienia dotyczące ubezpieczeń w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności skupiono się na zmianach w formach i rodzajach ubezpieczeń zawieranych przez przedsiębiorstwa sektora MSP. Przedstawiono również zagadnienia związane ze specjalistycznymi usługami ubezpieczeniowymi oferowanymi tego rodzaju przedsiębiorstwom. Przedstawiono też rolę i znaczenie, jakie odgrywa segment małych i średnich przedsiębiorstw dla firm ubezpieczeniowych.(abstrakt oryginalny)

The study presents chosen issues applying to insurance in the operations of small and medium enterprises. In particular they concentrate on changes in forms and types of insurance by enterprises of the small and medium-sized business sector. Issues connected with specialist insurance services offered to that kind of enterprises are also addressed. It also presents the role and meaning of a section of small and medium enterprises for insurance companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Grzebieniak A., Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń, w: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, tom V, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008.
 3. Handschke J., Polskie doświadczenia w formowaniu i rozwoju rynku ubezpieczeń - wybrane aspekty, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 3.
 4. Karczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, red. W. Dzierżanowski, A. Tokaj-Drzewska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu, strona internetowa Europejskiego Urzędu Statystycznego EUROSTAT.
 9. http://firma.wieszjak.pl/finanse-i-rozwoj/79166, strona internetowa Wieszjak.pl, ABC Firmy, Biznes.
 10. http://www.intertur.com.pl/content/view/407/87/lang,/, strona internetowa Zakładu Usług Ubezpieczeniowych Inter-Tur Sp. z o. o. multiagencja ubezpieczeniowa.
 11. www.gu.com.pl, strona internetowa gazety ubezpieczeniowej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu