BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślewicz Wiesława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ekonomiczne skutki funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Economic Effects of Special Economic Zones Activity in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 102-116, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Inwestycje, Zatrudnienie
Special economic zones, Investment, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce i ich roli w aktywizacji społeczno-ekonomicznej regionów. Oceny dokonano na podstawie wartości podstawowych wskaźników rozwoju stref, tzn. wartości dokonanych inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy. Analizie poddano działalność wszystkich 14 specjalnych stref ekonomicznych funkcjonujących na terenie Polski w dniu 31 grudnia 2008 r. Funkcjonujące w Polsce SSE jako instrumenty polityki regionalnej wpływają na poprawę zarówno systemu gospodarczego danego obszaru kraju, jak i na poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy.(abstrakt oryginalny)

The article analyses functioning effects of special economic zones in Poland and their consequences in social and economic activation of regions. Estimation was made on the basis of such rates as value investment and number of new jobs. The analysis covered activities of all 14 economic zones functioning in Poland on 31 December 2008. The data presented in the paper show the total value of investments at 56,7 bn zlotys and nearly 156 thousand new jobs. The best effects were achieved in four zones: katowicka, walbrzyska, lodzka and tarnobrzeska. Polish special economic zones as instruments of regional development policy improve both economic system in a given region and the situation on local labour market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślewicz W., Tworzenie nowych miejsc pracy na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Oeconomica 40, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2001.
 2. Cieślik A., Kryteria przestrzennej alokacji pomocy publicznej dla przedsiębiorców: przypadek spe-cjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 10.
 3. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31.12.2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 4. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31.12.2008, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 5. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 6. Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, red. E. Kryńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 7. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 123, poz. 600), tekst jednolity z 2007 r. (Dz.U. nr 42, poz. 274).
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. nr 60, poz. 704).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 117, poz. 1228).
 10. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. nr 188, poz. 1840).
 11. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 997).
 12. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 118, poz.746).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu