BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka-Bakuła Władysława (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Zofia Wysokińska, Janina Witkowska, Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 239-241
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Recenzja, Handel zagraniczny, Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska
Review, Foreign trade, Sustainable development, Environmental protection
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Problem rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do handlu zagranicznego nie był dotychczas przedmiotem tak wnikliwego omówienia, jak prezentują autorki recenzowanej pracy. Zasługuje ona na uwagę również dlatego, że przedstawia wyniki makroekonomicznych i mikroekonomicznych badań dotyczących związków handlu zagranicznego z ochroną środowiska przyrodniczego. Recenzowana praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy zatytułowany Związki liberalizacji handlu z ochroną środowiska ma charakter wprowadzający w omawianą problematykę. Jakkolwiek zawarte w nim treści są w pewnym stopniu powtórzeniem tego, co w literaturze przedmiotu zostało dotychczas napisane, to jednak na podkreślenie zasługuje próba całościowego omówienia tej problematyki, a zwłaszcza polityki środowiskowej linii Europejskiej w kontekście jej podstawowych zasad, instrumentów, programów działań oraz Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Mając za podstawę dalszych rozważań politykę środowiskową Unii Europejskiej, autorki książki omówiły proces dostosowania do niej polskich instytucji i regulacji oraz zobowiązania przyjęte w negocjacjach o jej członkostwo obejmujące obszar "Środowisko". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu