BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dembińska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wieloaspektowość racjonalności decyzji w gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego
Decision Rationality in Natural Resources Management : Various Aspects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 129-147, rys., tab., bibliogr. 51 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Gospodarowanie zasobami naturalnymi, Rozwój zrównoważony, Racjonalność
Natural resources management, Sustainable development, Rationality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę racjonalności decyzji w gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego. Pokazuje, że należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, w tym m.in. odnawialność i nieodnawialność zasobów środowiska, bezproduktywne ich wykorzystywanie, jak też komplementarne i substytucyjne relacje między elementami środowiska. Problem jest złożony, stąd autorka ma świadomość, że opracowanie jest jedynie częścią szerszej dyskusji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents problems of the decision rationality in the natural resources management. Author points out that the problem is complicated - it should be noted on the renewability and unrenewability of natural resources, uneconomic natural resources management. The complementary and substitution relations between natural resources should be also included.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett H.J., Morse C., Scarcity and growth: The economics of natural resource scarcity, Johns Hopkins Press, Baltimore 1963.
 2. Barney G.O., The Global 2000 report to the president, U.S. Government Printing Office, Washington 1980.
 3. Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 4. von Bertalanffy L., General system theory - a critical review, "General Systems" 1962, vol. 7.
 5. von Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 6. Bieć A.B., Organizacja i sprawność systemu gospodarczego. Elementy teorii, PWN, Warszawa 1988.
 7. Brown L.R., The twenty nine day. Accommodating human needs and numbers to the earth resources, Worldwatch Institute Books, W.W. Norton & Comp. Inc., New York 1978.
 8. Budescu D.V., Suleiman R., Rapoport A., Positional order and group size effects in resources dilemmas with uncertain resources, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1995, vol. 61, no. 3.
 9. Communication of the European Commission of 26/05/2004 on the share of renewable energy in the EU, COM (2004) 366 final.
 10. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 11. Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, red. E. Aranowska, M. Goszczyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
 12. Ehrlich P.R., Ehrlich A.H., Healing the planet. Strategies for resolving the environmental crisis, Addison-Wesley 1991.
 13. Ehrlich P.R., Ehrlich A.H., One with Nineveh: Politics, consumption and the human future, Island Press, Washington 2004.
 14. Ehrlich P.R., The population bomb, Ballantine Book, New York 1971.
 15. Energy for the future: Renewable sources of energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan, European Commission, 1997.
 16. Fiszel H., Wstęp do teorii gospodarowania, PWE, Warszawa 1970.
 17. Flejterski S., Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 1998.
 18. Folder H., Gabel L., Opschoor H., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 19. Gabara W., Przesłanki racjonalnego zarządzania, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 1993.
 20. Glossary of environment statistics. Studies in methods, series F, no. 67, United Nations, New York 1997.
 21. Górka K., Poskrobko B., Kadecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
 22. de la Grande O., Optimal growth theory with exhaustible resources. A suggested international with application to economic policy, "Zeitschrift für Nationalökonomie" 1980, nr 1-2.
 23. Grzywacz W., Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, PTE, Szczecin 2005.
 24. Hicks J.R., Allen R.G.D., A reconsideration of the theory of value, "Econometrica" 1934, (NS) 52-76.
 25. International energy outlook 2006, Energy Information Administration, Office of Integrated Analysis and Forecasting, U.S. Energy Department, June 2006.
 26. Jochem E.K., An efficient solution, "Scientific American" 2006, September.
 27. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1958.
 28. Lange O., Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1978.
 29. Large scale integration of wind energy in the european power supply: analysis, issues and recommendations, a report by EWEA, December 2005.
 30. Lovins A.B., More profit with less carbon, "Scientific American" 2005, September.
 31. Malthus T., Prawo ludności, Warszawa 1925.
 32. Marek-Bieniasz A., Racjonalność ekologiczna w społeczeństwie konsumpcyjnym, w: Racjonalność myślenia, decydowanie, red. L.W. Zacher, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 33. Meadows D.H., Meadows D.L., Rander J., Behrens III W.W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 34. Michnowski L., Informacyjne podstawy rzeczowo racjonalnej polityki w sytuacji zmian, w: Racjonalność myślenia, decydowanie i działanie, red. L.W. Zacher, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 35. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1965.
 36. Prioritizing wind energy research. Strategic research agenda of the wind energy sector, European Wind Energy Association, July 2005.
 37. Próchnicki L., Makroekonomia. Zrozumieć gospodarkę, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1997.
 38. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 39. Sadowski Z., Teoretyczne koncepcje racjonalności ekonomicznej, w: Teorie ekonomiczne a współczesne społeczeństwo, red. B. Kamiński i A. Łukaszewicz, PWN, Warszawa 1981.
 40. Schumacher E.F., Die Eden unserer Epoche. Reden und Aufsaetze, Rowohlt 1980.
 41. Simon H.A., Model of man: Social and rational, Wiley, New York 1957.
 42. Simon J., Kahn H., The resourceful earth. Response to Global 2000, Blackwell Publishing, 1984.
 43. Spengler O., Zmierzch zachodu, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.
 44. Szymański J.M., Formuła przeżycia. Cywilizacja przeciw barbarzyństwu, Fundacja dla ludzkiego przeżycia i odrodzenia, Łódź 1992.
 45. Tomkins R., Is recycling utter rubbish?, "Financial Times" 2006, July 8th.
 46. Wąsowicz-Kiryło G., Zasoby, zachowania i decyzje alokacyjne, w: Człowiek wobec wyzwań i dylematów, red. E. Aranowska, M. Goszczyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006
 47. White paper on international development, Secretary of State for International Development, November 1997.
 48. Worldwide look at reserves and production, "Oil & Gas Journal" 2005, December 19th, vol. 103, no. 47.
 49. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995.
 50. Zabel R.W., Harvey Ch.J., Katz S.L., Good T.P., Levin P.S., Ecologically sustainable yield, "American Scientist" 2003, March-April, vol. 91, no 2.
 51. Żylicz T., Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu