BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kowalski Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2009, nr 3-4 (62-63), 213-238, bibliogr. 47 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Nauki ekonomiczne, Ekonomia
Economic crisis, Economic sciences, Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak światowy kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 roku może wpłynąć na kierunki rozwoju nauk ekonomicznych. Postawiono tezę, iż wątpliwe są podstawy twierdzenia, że obecny kryzys wywoła bezpośrednie i zauważalne w krótkim okresie poważne konsekwencje dla prowadzenia badań ekonomicznych i tym samym istotnie zmodyfikuje kierunki i sposoby, a także rezultaty uprawiania nauk ekonomicznych. Zdaniem autorów, ewolucja nauk ekonomicznych będzie poruszać się po trajektorii wytyczonej w drugiej połowie lat 90. XX wieku i konsekwencje kryzysu nie będą miały przełomowego znaczenia dla teorii ekonomii porównywalnego z tym, jakie kryzys lat 1929-1933 wywarł na ówczesną teorię ekonomii. Nie oznacza to jednak, że nauki ekonomiczne nie będą się zmieniać. Tak było przecież w wyniku kryzysu w latach 70. Innymi słowy, czeka nas raczej zmiana ewolucyjna aniżeli rewolucja w uprawianiu nauk ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze and assess the impact of global financial and economic crisis, that began in 2008, on directions of economics development. We have proposed a thesis that it is doubtful that the current crisis, in the short run, will trigger direct, noticeable and far-reaching consequences for economic research and thus that it will modify significantly both directions and ways of doing research in economics and its outcomes. Furthermore, we argue that the evolution of economics will continue its trajectory determined in the second part of the twentieth century. The consequences of the crisis will not have comparable, critical importance for the current economics as it was the case with the 1929-1933 crisis and its impact on the then economics. It does not mean that economics will not be changing; it had to change following the 1970s crisis after all. Thus, due to the current crisis, it will continue its evolutionary changes rather than develop through revolution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J. [2009], Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy, and Why it Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 2. Aoki M., Gustafson B., Williamson O.E. (eds.) [1990], The Firm as a Nexus of Treaties, SAGE Publications, London.
 3. Bendyk E. [2009], Śmierć człowieka ekonomicznego, "Polityka", nr 45.
 4. Best M.H. [1990], The New Competition. Institutions of Industrial Restructuring, Polity Press, Cambridge.
 5. Bludnik I. [2009], The New Keynesianism - Proclamation of a Consensus? "Poznan University of Economics Review", Vol. 9, No. 1.
 6. Brender A., Pisani F. [2009], Globalised Finance and its Collapse, Dexia SA, Dexia.
 7. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z. [2008], Między imperializmem a kooperacją. Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku, "Ekonomista", nr 2.
 8. Camerer C., Loewenstein G. [2004], Behavioral Economics: Past, Present, Future (w:) C. Camerer, G. Loewenstein, M. Rabin (eds.), Advances in Behavioral Economics, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 9. Dismal Science. [2009], Paul Krugman's London Lectures, "The Economist", June 11.
 10. Feng Lu [2006], Dual Surpluses in China: Imbalance vs. Co-dependence, referat na konferencję European and Asian Perspectives on Global Imbalances, CASS, Beijing, July 13.
 11. "Gazeta Wyborcza" [2009], Polemiki wokół eseju Paula Krugmana, 7-8 listopada.
 12. Gorynia M. [2009], Wybrane aspekty strategii dostosowawczych polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2.
 13. Gorynia M. [2000a], Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 14. Gorynia M. [2000b], Teoria przedsiębiorstwa w warunkach transformacji, "Ekonomista", nr 2.
 15. Gorynia M. [1999a], Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista", nr 4.
 16. Gorynia M. [1999b], Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", nr 6.
 17. Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R. [2005], Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista", nr 5.
 18. Gorynia M., Kowalski T. [2008], Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 1.
 19. Gruszecki T. [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. James H. [2009], The Creation and Destruction of Value. The Globalization Cycle, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 21. Kay N.M. [1994], Theory of the Firm (I) (w:) The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics A-K,. G.M. Hogson, W.J. Samuels, M.R. Tool (eds.) Edward Elgar, Aldershot.
 22. Kieżun W. [1997], Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 23. Koenig G. [1993], Les théories de la firme, Economica, Paris.
 24. Kowalski T. [2002], The Simonian Bounded Rationality Hypothesis and the Expectation Formation Mechanism, "Poznan University of Economics Review", Vol. 2, No. 1.
 25. Kowalski T. [2001], Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 26. Kowalski T. [1987], Nowa klasyczna makroekonomia a polityka stabilizacji gospodarczej w kapitalizmie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2.
 27. Koontz H. [1961], Management Theory Jungle, "Academy of Management Journal", December.
 28. Koźmiński A. (red.) [1983], Współczesne teorie organizacji, PWN, Warszawa.
 29. Koźmiński A.K. (red.) [1987], Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa.
 30. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) [1996], Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Krugman P. [2009], The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, Norton, New York.
 32. Lucas R. [1973], Econometric Policy Evaluation: A Critique (w:) The Philips Curve and Labor Markets, K. Brunner, A.H. Metzler (eds.), Oxford University Press, Amsterdam.
 33. Marglin S.A., Schor J.B. (eds.) [1990], The Golden Age of Capitalism. Reinterpreting the Postwar Experience, Clarendon Press, Oxford.
 34. Marszałek P. [2009], Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności cen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Maślak E. [2000], Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 36. Matysek-Jędrych A. [2008], Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, "Bank i Kredyt", nr 1.
 37. Mikosik S. [1993], Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa.
 38. Muth J. [1960], Rational Expectations and the Theory of Price Movements, "Econometrica", July, Vol. 29, No. 3.
 39. Noga A. [2009], Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 40. Posen A.S. [2006], Why Central Banks Should Not Burst Bubbles, Institute for International Economics, "Working Paper", 06-1, January.
 41. Rumelt R.P., Schendel D., Teece D.J. [1991], Strategic Management and Economics, "Strategic Management Journal", Vol. 12.
 42. Szyszka A. [2009], Finanse behawioralne, Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. "The Economist" [2009], July 16.
 43. The Great Thrift Shift [2005], "The Economist", September 22nd.
 44. White W.R. [2009], Should Monetary Policy "Lean or Clean"?, FRB of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute, "Working Paper", No. 34, August.
 45. Wiszniewski Z. [1997], Mikroekonomia współczesna, wyd. II, Wydawnictwo Olympus, Warszawa.
 46. World Report [2005], "The Financial Times", October.
 47. Żakowski J. [2009], Wywiad z G. Sorosem, "Polityka", nr 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu