BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonet Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena efektywności zarządzania w warunkach globalizacji na podstawie analizy finansowej rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Estimation of Effectiveness of Management in Globalizing Conditions on Example of Financial Analysis of Cooperative Farm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 108-112, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Spółdzielnie, Przedsiębiorczość, Gospodarstwa rolne, Efektywność zarządzania
Financial analysis, Cooperatives, Entrepreneurship, Arable farm, Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujący proces globalizacji sprzyja rozwojowi konkurencji pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w różnych działach gospodarki narodowej i tym samym w rolnictwie. Celem artykułu było ukazanie roli przedsiębiorczości kierownictwa w kształtowaniu konkurencyjności gospodarstwa rolnego oraz w jego funkcjonowaniu w warunkach globalizacji przez ocenę stanu gospodarki finansami i składników majątku. Dla uzyskania syntetyczno-kompleksowej oceny sytuacji finansowej gospodarstwa zastosowano metodę analizy wskaźnikowej. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present financial analysis in collective farm in the period 2004-2009. Realized financial analysis showed high activity, entrepreneurship and competence manager of collective farm and the proper management of strategic, which combined with favorable market conditions, make the farm can reach a high competitive position so important in a globalizing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 7-20.
 2. Bień W. 2002: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin. Warszawa, 77-110.
 3. Bieńkowski W. 2000: Ceny w handlu międzynarodowym. [W:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze (red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska). PWE, Warszawa.
 4. Czerny M. 2005: Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. PWE, Warszawa, 22.
 5. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwie rolnym. Wyd. AR, Wrocław, 7-277.
 6. Łukasik G. 2009: Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa. Wyd. AE, Katowice, 13.
 7. Penc J. 1997: Leksykon biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 8. Rymarczyk J. 2004: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 15.
 9. Sikorska-Wolak I. 2000: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce [W:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich - red. K. Łęczycki. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 101-108.
 10. Stachak S. 1978: Metody nauk ekonomiczno - rolniczych w zarysie. Wyd. AR, Szczecin, 48-86.
 11. Świtalski W. 2005: Innowacje i konkurencyjność. Wyd. UW, Warszawa, 165.
 12. Wędzki A. 2006: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 59.
 13. Witek T. (red.). 1993: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy,187-190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu