BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machaj Mateusz (Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu)
Tytuł
Kilka wyzwań dla teorii ekonomii po kryzysie
Crash Generated Challenges to Economy Theory
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2009, nr 3-4 (62-63), 279-296, bibliogr. 43 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Kryzys gospodarczy, Bankowość, Ryzyko, Stopa procentowa
Economic theory, Economic crisis, Banking, Risk, Interest rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia sześć wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć w następnych latach teoria ekonomii po kryzysie 2008 roku. Pierwsze wyzwanie stawia pytanie o kompatybilność gospodarczej stabilności i stabilności cen koszyka konsumpcji. Drugie kwestionuje obowiązującą teorię stopy procentowej i jej związek z teorią kapitału. Trzecie dotyka problemu niestabilności bankowości i systemów walutowych. Czwarte łączy te zagadnienia z rolą banków centralnych. Piąte wyzwanie pojawia się w związku z nierealistyczną oceną ryzyka, stosowaną w modelach głównego nurtu. Szóste natomiast opisuje płonne nadzieje związane z idealnymi mechanizmami regulacji, które miałyby zapobiec tego typu kryzysom w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The article presents six challenges confronting economic theory after 2008 crash, which should be addressed by economists in next few years. The first challenge raises the question regarding compatibility of economic stability with consumer price stability. The second one questions the existing theory of interest rates and its relation to capital theory. The third one touches upon the problem of unstable banking and currency systems. The forth one combines those issues and relates them to the role of central banks. The fifth challenge is due to unrealistic risk assessments used by the mainstream models. And the sixth challenge is due to forlorn hopes of perfect regulatory mechanisms to prevent those types of crashes from happening. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Allais M. [1989], L'impôt sur le capital et la réforme monétaire, Hermann Éditeurs, Paris.
 2. Altig D. [2005], What's The Fed Up To?, Part 2, http://macroblog.typepad.com/macroblog/ 2005/06/whats_the_fed_u_1.html.
 3. Coddington A. [1976], Keynesian Economics: The Search for First Principles, "Journal of Economic Literature", Vol. 14, No. 4.
 4. Dornbusch R., Krugman P. [1976], Flexible Exchange Rates in the Short Run, "Brookings Papers on Economic Activity", No. 3.
 5. Dunbar N. [2000], Alchemia pieniądza. Historia Long-Term Capital Management i mitów z nim związanych, Liber, Warszawa.
 6. Edgeworth F.Y. [1888], Mathematical Theory of Banking, "Journal of Royal Statistical Society", Vol. 51, No. 1.
 7. Edison H. J., Luangaram P., Miller M. [2000], Asset Bubbles, Leverage and 'Lifeboats': Elements of the East Asian Crisis, "The Economic Journal", Vol. 110, No. 460.
 8. FED [2009], Federal Reserve Statistical Release, October 22nd, http://www.federalreserve. gov/RELEASES/H41/Current/
 9. Friedman M. [1953], The Case for Flexible Exchange Rates (w:) Friedman M. [1953], Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago.
 10. Friedman M. [1962], How 100% Reserves Would Work (w:) Yeager L. [1962], In Search of a Monetary Constitution, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 11. Friedman M. [1968], The Role of Monetary Policy, "The American Economic Review", Vol. 58, No. 1.
 12. Friedman M. [1969], The Optimum Quantity of Money (w:) Friedman M. [1969], The Optimum Quantity of Money and Other Essays, Aldine Publishing Company, Chicago.
 13. Garrison R. [1993], Keynesian Splenetics: From Social Philosophy to Macroeconomics, "The Critical Review", Vol. 6, No. 4.
 14. Garrison R. [2001], Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure, Routledge, London.
 15. Hayek F.A. von [1931], Prices and Production (w:) Hayek [2008], Prices and Production and Other Works, LvMI, Auburn, Al.
 16. Hayek F.A. von [1933], Monetary Theory of the Trade Cycle (w:) Hayek [2008].
 17. Hayek F.A. von [1937], Monetary Nationalism and International Stability (w:) Hayek [2008].
 18. Heffernan S. [2007], Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Henderson D.R., Jeffrey R.H. [2008], Greenspan's Monetary Policy in Retrospect. Discretion or Rules?, "Cato Institute Briefing Papers", No. 109.
 20. Huerta de Soto J. [2009], Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, IM, Warszawa.
 21. Jabłecki J., Machaj M. [2009], The Regulated Meltdown of 2008, "Critical Review", Vol. 21, No. 2-3.
 22. Jajuga K. [2007], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Johnson H.G [1969], The Case for Flexible Exchange Rates, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", Vol. 51.
 24. Keynes J.M. [2003] Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 25. Knight F. [1971], Risk, Uncertainty and Profit, University of Chicago Press.
 26. Kydland F.E., Prescott E.C. [1982], Time to Built and Aggregate Fluctuations, "Econometrica", Vol 50, No. 6.
 27. Lachmann, L.M. [1941], On the Measurement of Capital, "Economica", New Series, Vol. 8, No. 32.
 28. Lucas R.E. [1977], Understanding Business Cycles (w:) Lucas R.E. [1983], Studies in Business-Cycle Theory, MIT Press, Cambridge, Mass.
 29. Montgomery M. [2006], Austrian Persistence? Capital-Based Business Cycle Theory and the Dynamics of Investment Spending, "Review of Austrian Economics", Vol. 19, No. 1.
 30. Mundell R. [1969], Toward a Better International Monetary System, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 1, No. 3.
 31. Mundell R.A. [2000], A Reconsideration of the Twentieth Century, "The American Economic Review", Vol. 90, No. 3.
 32. Robinson J. [1953], Production Function and the Theory of Capital, "Review of Economic Studies", Vol. 21, No. 2.
 33. Rothbard M. [2004], Złoto, banki, ludzie - krótka historia pieniądza, Fijorr Publishing, Warszawa.
 34. Salerno J. [1992], The Development of Keynes's Economics: From Marshall to Millennialism, "The Review of Austrian Economics", Vol. 6, No. 1.
 35. Samuelson P. [2008], Assymetric or Symmetric Time Preference and Discounting in Many Facets of Economic Theory: A Miscellany, "Journal of Risk and Uncertainty", Vol. 37, No. 2/3.
 36. Skousen M. [1977], Economics of a Pure Gold Standard, LvMI, Auburn, Al.
 37. Stella P. [2009], The Federal Reserve System Balance Sheet: What Happened and Why it Matters, "IMF Working Paper".
 38. Taleb N.N. [2007], The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Random House, New York.
 39. Taylor J.B. [1993], Discretion versus Policy Rules in Practice, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy", No. 39.
 40. Taylor J.B. [2007], Housing and Monetary Policy, Presented at the 2007 Jackson Hole Conference, August.
 41. Tobin J. [1985], Financial Innovation and Deregulation in Perspective, "Bank of Japan Monetary and Economic Studies", Vol. 3, No. 2.
 42. White L.J. [2009], The Credit-Rating Agencies and the Subprime Debacle, "Critical Review", Vol. 21, No. 2-3.
 43. Wicksell K. [1936], Interest and Prices, Sentry Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu