BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huterska Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zdunek-Rosa Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza zmian na rynku cukru w Polsce
Analysis of Changes on the Sugar Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 123-126, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek cukru, Wspólna Polityka Rolna, Ceny
Sugar market, Common Agricultural Policy (CAP), Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano funkcjonowanie rynku cukru w Polsce. Przedstawiono uwarunkowania prawne rynku cukru w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Przeprowadzono również statystyczną analizę zmian w zakresie produkcji i konsumpcji cukru w Polsce wraz z analizą bilansu cukru. (abstrakt oryginalny)

Common Agricultural Policy in terms of sugar market regulations led to very strong differences between sugar prices on the European Union internal market and export prices. Reform of this market was based mainly on introduction of limits of sugar production quotas. New regulations have not stabilized sugar market in Poland and quotas assigned do not satisfy demand for this commodity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czy osiągnięto główne cele reformy rynku cukru? 2010: Sprawozdanie specjalne: Europejski Trybunał Obrachunkowy, 6, 7.
 2. Gawda R. 2009: Model du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej. Journal of Agribusiness and Rual Development, 3(13), 42-43.
 3. Purgał P. 2010: Ewolucja systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej. Roczn. Ekon. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, 211-214, 227.
 4. Rocznik Demograficzny. 1995-2009: GUS, Warszawa.
 5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 1995-2009: GUS, Warszawa.
 6. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 1995-2009: GUS, Warszawa.
 7. Rocznik Statystyczny RP. 1995-2009: GUS, Warszawa.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru.
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 513/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik VI do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot, poczynając od roku gospodarczego 2010/2011 w sektorze cukru.
 10. Rozporządzenie Rady nr 1009/67/EWG z dnia 18 grudnia 1967 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.
 12. Rynek cukru. Stan i perspektywy. 2008: Analizy rynkowe. Zakład Badań Rynkowych, IERiGŻ-PIB, 34.
 13. [www.appsso.eurostat.ec.europa.eu], 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu