BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżewska-Zychowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Babicz-Zielińska Ewa (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Żywność genetycznie zmodyfikowana w ocenie polskich konsumentów
Genetically Modified Food in Polish Consumers' Opinions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 143-147, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Badania konsumenckie, Żywność modyfikowana genetycznie, Zachowania konsumenta
Consumer research, Genetically modified food, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie ankietowe zrealizowano we wrześniu 2008 roku w grupie 1002 konsumentów. Podjęto w nim próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczące gotowości Polaków do spożywania żywności genetycznie zmodyfikowanej z uwzględnieniem jej znajomości oraz roli wybranych poglądów w warunkowaniu przyszłych zachowań. Żywność genetycznie zmodyfikowana była znana dla około połowy badanych, ale w grupie tej ponad połowa osób jej nie spożywała. Odnotowano niskie zainteresowanie konsumpcją żywności GM, tylko 1/5 badanych zadeklarowała zamiar jej spożywania w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a w grupie tej relatywnie największy odsetek stanowiły osoby spożywające tę żywność. Wykazano pozytywną zależność o dużej sile między deklarowaną postawą względem żywności GM oraz postrzeganiem korzyści wynikających z jej spożywania, a o nieco mniejszej sile z odczuwaniem ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The survey was conducted in September 2008 among 1002 consumers who constituted a representative population of Polish consumers. An attempt was made to find answers to the question if Poles are ready to eat genetically modified food. The familiarity with GM food and the beliefs on GM food were taken into account when determinants of consumers' intention to eat it were analyzed. Genetically modified food has been familiar to about a half of the respondents. However, over a half of those did not consume it at all. There was observed a low interest in future consumption of GM food, only one fifth of the population declared their intention to consume it over the next 3 months. Within the group who intend to eat GM food relatively biggest percentage constituted those who consumed already GM food. It has been shown a positive slightly strong correlation between the declared attitude and the perception of GM food benefits, and slightly weaker correlation with the perception of risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cook A.J., Kerr G.N., Moore K. 2002: Attitudes and intentions towards purchasing GM food. Journal of Economic Psychology, 23, 557-572.
 2. Costa-Font M., Mossialos E. 2005: "Ambiwalent" individual preferences towards biotechnology in The European union: products or processes? Journal of Risk research, 8(4), 341-354.
 3. Costa-Font M., Mossialos E. 2007: Are perceptions of "risk" and "benefits" of genetically modified food (in)dependent? Food Quality and Preference, 18, 173-182.
 4. Costa-Font M., Gil J.M., Trail W.B. 2008: Consumer acceptance, valuation of and attitudes towards genetically modified food: Review and implications for food policy. Food Policy, 33, 99-111.
 5. De Jonge J., van Trijp H., Renes R.J., Frewer L. 2007: Understanding consumer confidence in safety of food: Its two-dimensional structure and determinants. Risk Analysis, 27(3), 729-740.
 6. De Liver Y., van der Pligt J., Wigboldus D. 2005: Unpacking attitudes towards genetically modified food. Appetite, 45, 242-249.
 7. Finucane M., Alhakami A., Slovic P., Johnson S. 2000: The effect heuristic in judgments of risks and benefits. Journal of Behavioural Decision Making, 13, 1-17.
 8. Fischer A.R.H., De Vries P.W. 2008: Everyday behavior and everyday risk: An exploration how people respond to frequently encountered risks. Health Risk and Society, 10(4), 385-397.
 9. Fischer A.R.H., Frewer L.J. 2009: Consumer familiarity with foods and the perception of risks and benefits. Food Quality and Preference, 22, 576-585.
 10. Frewer L. 2003: Societal issues and public attitudes towards genetically modified foods. Trends in Food Science & Technology, 14, 319-332.
 11. Gaskell G., Allum N., Bauer M., Durant J., Allansdottir A., Bonfadelli H. 2000: Biotechnology and the European public. Nature Biotechnology, 18, 935-938.
 12. Gaskell G., Alum N., Wagner W., Kronberger N., Torgensen H., Hampel J., Bardes J. 2004: GM foods and the misperception of risk perception. Risk Analysis, 24, 185-194.
 13. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. 2009: Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia. Wyd. SGGW, Warszawa.
 14. Koivisto-Hursti U.K., Magnusson M.K. 2003: Consumer perceptions of genetically modified and organics foods. What kind of knowledge matters? Appetite, 41, 207-209.
 15. Rozin P., Spranca M., Krieger Z., Neuhaus R., Surillo D., Swerdlin A., et al. 2004: Preference for natural: Instrumental and ideational/moral motivations, and the contrast between food and medicines. Appetite, 43(2), 147-154.
 16. Genetycznie modyfikowane organizmy: Kto ma rację? 2001: Raport Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. [www.ine-isd. org.pl], 7.08.2007.
 17. Saher M., Lindeman M., Koivisto Hursti U.K. 2006: Attitudes towards genetically modifi ed and organic foods. Appetite, 46, 324-331.
 18. Schenk M.F., Fischer A.R.H., Frewer L.J., Gilissen L.J., Jacobsen E., Smulders M.J.M. 2008: Attitude towards GM applications for prevention of hay fever and food allergy by allergic patients and non-patients. Health Risk and Society, 10(3), 263-282.
 19. Siegrist M., Stampfli N., Kastenholz H., Keller C. 2008: Perceived risks and perceived benefits of different nanotechnology foods and nanotechnology food packing. Appetite, 51(2), 283-290.
 20. Trewavas A. 1999: Much food, many problems. Nature, 402, 231-232.
 21. Verbeke W., Sioen I., Pieniak Z., Van Camp J., De Henauw S. 2005: Consumer perception versus scientific evidence about health benefits and safety risks from fish consumption. Public Health Nutrition, 8(4), 422-429.
 22. Verbeke W., Vanhonacker F., Frewer L.J., Sioen I., De Henauw S., Van Camp J. 2008: Communicating risks and benefits from fish consumption: Impact on Belgian consumers' perception and intention to eat fi sh. Risk Analysis, 28(4), 951-967.
 23. Vilella-Vila M., Costa-Font J., Mossialos E. 2005: Consumers involvement and acceptance of biotechnology in the European Union: a specific focus on Spain and the UK. International Journal of Consumer Studies, 29, 18-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu