BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Polityka wspierania innowacyjności przedsiębiorstw
Policy to Promote Innovativeness of Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 236-243, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Instytucje wspierające innowacje
Innovation policy, Innovative enterprises, Innovation support institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka innowacyjna prowadzona jest przez wiele instytucji wykorzystujących znaczną liczbę instrumentów wspierających procesy innowacyjne przedsiębiorstw. Nie są one jednak powszechnie znane przedsiębiorcom. Niekorzystnym zjawiskiem jest także częste nakładanie się kompetencji i zakresu realizowanych przez nie projektów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności. Tworzenie kolejnych instytucji i instrumentów nie wydaje się zatem celowe. Większą uwagę należałoby zwrócić na koordynację ich działań oraz na bardziej skuteczny przekaz informacji o oferowanych formach pomocy.(abstrakt oryginalny)

Innovation policy is conducted by many institutions that use a large number of instruments to support innovative business processes. However, they are not well known by entrepreneurs. Among negative phenomena there are frequent overlap of responsibilities and scope of their projects aimed at increasing innovation. Creating other institutions and instruments, therefore, does not seem appropriate. Greater attention should be paid to coordinate their actions and on more effective transfer of information about forms of offered assistance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie możliwości świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym przez organizacje wspierania biznesu w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. Raport z badań, WYG International, PSDB, CBOS, Warszawa, sierpień 2007.
 2. European Innovation Scoreboard 2008 - Comparative analysis of innovation performance, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009.
 3. Górzyński M., Woodward R., Jakubiak M., Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 4. Grudzewski W., Hejduk I., Innowacyjność w technice i technologii źródłem przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2002.
 5. Innovation policy in a knowledge-based economy, A merit study commissioned by The European Commission Enterprise Directorate General, Brussels-Luxembourg 2000.
 6. Klimczak T., Pylak K., Kowalczyk A., Czyż P., Ciechanek A., Poziom absorpcji przez MSP środków SPO WKP lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2007.
 7. Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst & Young Polska, Warszawa 2009.
 8. Maik R., Gołoś A., Szczerbacz K., Walkiewicz P., Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw. Raport z badań, PARP, Warszawa 2010.
 9. Matusiak K.B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2007, SOOIPP, Łódź- -Kielce-Poznań 2007.
 10. Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl.
 11. Naczelna Organizacja Techniczna, www.not.org.pl.
 12. Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 13. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.org.pl.
 14. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2008.
 15. Sosnowska A., Łobejko S., Scenariusze rozwoju instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, w: Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa 2008.
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. 2005, nr 179, poz. 1484).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu