BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Julian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Prymon Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie internetu jako źródła informacji rolniczych
The Role of Internet as a Source of Agricultural Informations
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 186-190, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Gospodarstwa rolne, Źródła informacji
Internet, Arable farm, Information source
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojawienie się internetu na obszarach wiejskich i zwiększanie się liczby jego użytkowników wśród polskich rolników świadczy o rosnącym znaczeniu tego medium informacyjnego w działalności rolniczej. Internet stanowi dla rolników ważne źródło różnorodnych, aktualnych, podawanych interaktywnie i wyczerpująco informacji. Najczęściej z pomocą internetu korzystają z informacji technologicznych, rynkowych i meteorologicznych. Są one łatwo dostępne, bez ograniczeń związanych z porą dnia i też odległością, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów ich pozyskania. (abstrakt oryginalny)

The Internet on rural areas and increasingly number of users among polish farmers confirm the higher meaning from year to year of this information medium in agricultural activity. The Internet is an essential source of variable, actual and interactive informations. Farmers usually are using from technological, market and weather Internet informations. The access to this information is common for public society without any prohibitions, which allow to safe the time and costs of gaining. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodersen C., Stricker S. 2001: Landtechnik und E-Commerce: Sind die Landwirte bereit? dlg-test.de. Das Net - Magazin für Landetchnik, 1, 36-37.
 2. Black J. 2008: Słownik ekonomii. PWN, Warszawa, 149.
 3. Daniłowska A. 2007: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych. Rozprawy Naukowe i Monografie. SGGW, Warszawa, 34-35.
 4. Jerzak M. 1984: Jak mierzyć społeczny poziom kwalifikacji w rolnictwie. Służba Roln., 10, 13.
 5. Kalinowski J. 2009: Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z kredytów inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, 570, Rozprawy CCLV, 192.
 6. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zesz. Nauk. AR im Hugona Kołłątaja w Krakowie, 440, Rozprawy, z. 318.
 7. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. AR, Wrocław, 176-191.
 8. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2010: GUS, Warszawa.
 9. Ryznar J. 1990: Ocena wykształcenia zawodowego rolników indywidualnych o zróżnicowanym stażu pracy. Zesz. Nauk. AR, Wrocław, Rolnictwo, LII, 195-202.
 10. Ryznar J. 1999: Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego. AR, Wrocław, 33-38.
 11. Stachak S., Woźniak Z. 1981: Elementy metodologii nauk agroekonomicznych. AR, Szczecin, 99-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu