BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachniarz Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność wybranych procedur administracyjnych w powiatach dolnośląskich
Effectiveness of Selected Administration Procedures in Lower Silesia Districts
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 244-258, rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Usługi, Efektywność, Wyniki badań
Self-government administration, Services, Effectiveness, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności i efektywności usług administracyjnych świadczonych przez dolnośląskie powiaty. Metodologię badań oparto na systemie wskaźników jednostkowych pokazujących relacje między nakładami finansowymi oraz efektami rzeczowymi. Wyniki pokazują bardzo duże zróżnicowanie w efektywności poszczególnych powiatów. Analizy nie potwierdzają związku efektywności z efektem skali, wielkością dochodów czy stopniem modernizacji zasobów.(abstrakt oryginalny)

This article presents the results of research on the effectiveness and efficiency of administration services in the Lower-Silesia districts. Research was adopted as the basis of a system of unit indicators showing the relationship between financial outlays and the obtained results. The results show a very large variation in the effectiveness of individual districts. Analysis does not confirm a correlation between the effectiveness and the effect of scale, size or degree or modernization of the revenue resources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bailey S.J., Local government economics, Macmillan Press Ltd., London 1999.
  2. Dollery B., Crase L., Johnson A., Australian local government economics, UNSW Press, Sydney 2006.
  3. Kachniarz M., Is measuring the efficiency of local authorities grounded, "Service Management" 2008, vol. 4.
  4. Kachniarz M., System klasyfikacji budżetowej w badaniach nad efektywnością usług publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 (w druku).
  5. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2007.
  6. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu