BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierczyńska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wielkość produkcji a poziom cen wybranych gatunków owoców do przetwórstwa
Relations between Production of Selected Fruits and Their Prices as the Raw Material for Processing
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 201-205, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Produkcja owoców, Ceny skupu, Ceny produktów rolnych, Poziom cen
Fruit, Production of fruits, Purchase prices, Agricultural prices, Price level
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie relacji pomiędzy wielkością zbiorów owoców w Polsce oraz ich ceną skupu w przetwórstwie. Siłę oraz kierunek związku pomiędzy wielkością zbiorów wybranych gatunków owoców a ich cenami skupu określono za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. Ponadto, zbadano czy wzrostowi zbiorów owoców w poszczególnych latach towarzyszyło obniżenie ich ceny skupu, wyznaczając indeksy łańcuchowe zmian zbiorów oraz indeksy łańcuchowe zmian cen. Zakres czasowy niniejszej analizy stanowi okres od 1997 do 2009 r. (abstrakt oryginalny)

Correlations between the fruit production and the prices of apples for processing, plums for freezing, sour cherries for drawing, sour cherries for freezing, strawberries for freezing and strawberries for drawing was high and significant with p<0,05. Correlation was medium for raspberries for freezing and small for gooseberries for processing. Negative symbol of almost all correlation coefficients (besides raspberries) indicate that the increase of the fruit production is related to decreasing their prices as the material in processing. Change indexes of fruit production and prices in processing pointed that not every of examined years the increase of the fruit production was accompanying with decrease of processing price. This was caused by the situation on the foreign markets for the fruit processing industry products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza czynników kształtujących ceny produktów rolnych w Polsce po akcesji do UE. 2004: FAPA, SAEPR, Warszawa, 3-8.
  2. Kierczyńska S. 2007: Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, t. XVII, 225-230.
  3. Makosz E. 2009: Opłacalność, przyszłość produkcji jabłek. Sad Nowoczesny, 10, 14-17.
  4. Maliszewski M. 2003: Wpływ przemysłu przetwórczego na ceny owoców. Owoce Warzywa Kwiaty, 4, 4-5.
  5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2009: GUS, Warszawa, 76, 139, 141.
  6. Rynek owoców i warzyw. 1997-2010: Raporty Rynkowe, 17-37, ERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
  7. Szaciłło J. 2009: W oczekiwaniu na dołek. Sad Nowoczesny, 10, 41, 43.
  8. Uprawy ogrodnicze. 2003: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu