BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnicka-Sycz Elżbieta (Uniwersytet Gdański), Walentynowicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
The Application of New Management Concepts to Stimulate Cooperation Between Universities and Business
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2013, nr 3, s. 57-69, bibliogr. 35 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Współpraca, Szkolnictwo wyższe, Innowacyjność przedsiębiorstw
Cooperation, Higher education, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The purpose of the article was to show the importance of cooperation between universities and business in stimulation of innovativeness of enterprises and problems and obstacles in this field in Poland. First of all current activities at universities are directed mainly to the transfer of technology from universities and should do more to stimulate the propensity to adopt the innovation process by companies. The use of new management concepts, described in the article, may contribute to the intensification of the cooperation and increase of its effectiveness and quality in stimulating innovation of enterprises and the economy, by which universities can become growth poles such as Stanford University in the USA.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bayh-Dole Act or Patent and Trademark Law Amendments Act (Pub. L. 96-517, December 12, 1980), United States.
 2. Bąkowski A., Mażewska M. (ed.) (2012), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, [in:] Bąkowski A., Mażewska M. (red.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. PARP, Warszawa.
 3. Benneworth P. Dawley S. (2005), Managing the University Third Strand Innovation Process? Developing Innovation Support Services in Regionally Engaged Universities.
 4. Knowledge, Technology & Policy, Fall 2005, Vol. 18, No. 3, pp. 74-94.
 5. CEBBIS Newsletter 1/2011, www.cebbis.eu/ , marzec 2013.
 6. Czerska M., Szpitter A. (ed.) (2010), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Figurska I. (2012), Zarządzanie wiedzą w organizacjach. Wydawnictwo WHSZ, Słupsk.
 8. Garbarski L, Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa.
 9. Górzyński M. (ed.) (2006), System wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu - publikacja podsumowująca. Studia Europejskie Nr 5/2006, IG WSIiZ, Rzeszów.
 10. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Kim W.Ch., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu. Warszawa.
 13. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 14. Lewis J.P. (2006), Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 15. Looy B. van, Zimmerman E. et al. (2002), Do science-technology interactions pay off when developing technology?, 6th International Conference on Technology Policy and Innovation, Kansai 2002; http://www.keihanna-plaza.co.jp/ictpi2002/ September 2002.
 16. McGary R., Wysocki R.K. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 17. Martin M. (2000), Managing university-industry relations a study of institutional practices from 12 different countries. International Institute for Educational Planning.
 18. Matusiak K.B., Guliński J. (ed.) (2010), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery. PARP, Seria Innowacje, Poznań-Łódź- Wrocław-Warszawa.
 19. Meyer S.P., Hecht A. (1996), University Growth Poles in Canada: An Empirical Assessment. Canadian Journal of Regional Science, Vol. 19, No. 3.
 20. Nogalski B., Walentynowicz P. (2005), Ekonomiczna opłacalność outsourcingu. "Pieniądze i Więź" nr 2/2005.
 21. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 22. OECD (2000) Industry-science relations. [in:] Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris.
 23. Palmintera D. (2005), Accelerating Economic Development Through University Technology Transfer. Innovation Associates Inc., USA.
 24. Perroux F. (1955), Note sur la notion de "pôle de croissance". Économie appliquée, No. 1-2.
 25. Santarek K. (red.) (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. PARP, Seria Innowacje, Warszawa.
 26. Schibany A., Jorg L., Polt W. (1999), Towards Realistic Expectations. The Science System as a Contributor to Industrial Innovation. Austrian Research Centre Seibersdorf.
 27. Simon H., Dietl M. (2009), Tajemniczy mistrzowie XXI wieku.Difin, Warszawa.
 28. Solow R.M. (1988), Growth theory and after. American Economic Review, June.
 29. Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa.
 30. UNESCO (2000), The management of unversity-industry relations, International Institute for Educational Planning.
 31. Walentynowicz P. (2013), Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Wydawnictwo UG, Sopot.
 32. Weresa M.A. (red.) (2007), Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 33. Węgrzyn A. (2000), Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa. Antykwa, Kluczbork-Wrocław.
 34. Wojnicka E. (2004), System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw. IBnGR, Gdańsk.
 35. Wojnicka E., Wargacki M. (2003), Procesy innowacyjne w wybranych sektorach MSP. Studia o Gospodarce 1/2003, Rzeszów.
 36. Wojnicka-Sycz E. (2013), Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu