BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Standardy wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie a przyszły polski standard wyceny biznesowej
Business Valuation Standards in the World and Future Polish Business Valuation Standard
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 394-403, tab., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Standardy wycen biznesowych, Wycena przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb prywatyzacji, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Standardy
Business valuation standards, Enterprise valuation, Valuation of companies for privatization, Business valuation method, Standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano podobieństwa i różnice pomiędzy wybranymi ośmioma standardami wyceny biznesowej oraz określono wytyczne dla przyszłego polskiego standardu wyceny biznesowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the similarities and differences between eight business valuation standards and sets guidelines for the future Polish business valuation standard.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biela A., Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego, Norbertinum, Lublin 2000.
 2. Borowiecki R., Wycena przedsiębiorstw, AE, Warszawa-Kraków 1992.
 3. European Valuation Standards 2009, Sixth Edition, The European Group of Valuers' Associations.
 4. Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008.
 5. Gajdka J., Metody wyceny przedsiębiorstwa, [w:] Vademecum prywatyzacji II, Poltext, Warszawa 1992.
 6. Independent Business Valuation Engagements, Institute of Chartered Accountants of New Zealand, 2003.
 7. International Valuation Standards, International Valuation Standards Council, 2007.
 8. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Kasiewicz S., Mączyńska E., Metody wyceny wartości bieżącej przedsiębiorstwa, [w:] A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 10. Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstwa, Park, Bielsko-Biała 1992.
 11. Kur J., Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji, AE, Poznań 2000.
 12. Lieberman M.J., Anderson D., Will the real business valuation standards please stand up?, The CPA JOURNAL, January 2008.
 13. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 14. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 15. Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D., Valuation for Financial Reporting, Wiley, Hoboken, NJ, 2007.
 16. Melich M., Tuzimek R., Metoda porównawcza, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki - perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 17. Professional Standards, National Association of Certified Valuation Analysts, May 2002.
 18. Stanbury J., Take American lead on business valuation. The UK needs a single body to develop a cohesive approach to standards and education, "Financial Times" 2006, May 15, London.
 19. Standard No. 110, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2007.
 20. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 21. The Hong Kong Business Valuation Forum. Business Valuation Standards, The Hong Kong Business Valuation Forum, November 2005.
 22. Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset. Statement on Standards for Valuation Services, American Institute of Certified Public Accountants, New York, June 2007.
 23. Valuation Services, Accounting Professional and Ethical Standards Board, July 2008.
 24. Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.
 25. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 26. Zarzecki D., Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu