BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł-Kaczorek Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Parlińska Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmienne decydujące o wartości rynkowej nieruchomości rolnej z zastosowaniem AHP
Variables Decided About Market Value of the Agricultural Estate with Use of AHP
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 236-239, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości rolne, Wartość nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Analityczny proces hierarchiczny
Agricultural real properties, Real estate's value, Real estate transactions, Real estate valuation, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obrocie nieruchomościami istotne znaczenie ma właściwe określenie ich wartości rynkowej, która jest determinowana wieloma czynnikami (cechami nieruchomości). W procesie wyceny nieruchomości istotnym problemem wobec tego jest ustalenie katalogu cech, które wpływają na wartość rynkową nieruchomości oraz ustalenie hierarchii ich "ważności" według wpływu na cenę nieruchomości. W pracy zaproponowano sposób ustalania wag cech nieruchomości rolnych oparty na Analitycznym Procesie Hierarchicznym (AHP). (abstrakt oryginalny)

In the turn estate great importance has proper determination of their market value, which is determined by many factors (variables of the estate). In the pricing process of the estate there is very important problem to build the catalog of variables, which effect market value of estate and determination of hierarchy of their " importance" according to influence on price of the estate. In the article one proposed the method of determination of weights for variables of rural estate, based on Analytical Hierarchical Process (AHP). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kodeks cywilny. 1964: Ustawa z 23.04.1964 r. Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.
  2. Kozioł-Kaczorek D., Parlińska A. 2009: Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2.
  3. Kucharska-Stasiak E. 2000: Wartość rynkowa nieruchomości. TWIGGER, Warszawa.
  4. Parlińska M. 2008: Rola informacji w gospodarce rynkowej na podstawie wybranych rolnych rynków hurtowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Saaty T.L. 1980: The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York, NY.
  6. Standard III. 1 i V. 4. Wycena Nieruchomości Rolnych. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. 1998: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1998 r.
  7. Trzaskalik T. (red.) 2006: Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa.
  8. Ziętara W., Runowski H. 1999: Cechy (atrybuty) nieruchomości rolnych i ich wpływ na wartość użytkową. [www.anr.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu