BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijek Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Struktura rynku a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw
Market Structure and Innovation Activity of Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 284-298, tab., bibliogr. 46 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Struktura rynku, Zachowania innowacyjne, Badania i rozwój (B+R), Wyniki badań
Market structure, Innovative behaviours, Research & Development (R+D), Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest teoretyczna i empiryczna weryfikacja zależności pomiędzy strukturą rynku a innowacjami. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano pojęcie innowacji i sposoby jej pomiaru. Następnie dokonano teoretycznej analizy pomiędzy strukturą rynku a działalnością innowacyjną przedsiębiorstw, w myśl koncepcji Schumpetera i zgodnie z paradygmatem badawczym: struktura - zachowania - efekty. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyniki badań potwierdzających dodatni wpływ poziomu koncentracji rynku oraz barier wejścia na działalność innowacyjną przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to verify the relationship between market structure and innovation in theoretical and practical manner. The concept of innovation and its measures were described in the first part of the paper. Next, there was a theoretical analysis of relationship between market structure and innovation activity of enterprises. The analysis was based on Schumpeter's approach and research paradigm: structure - conduct - performance. The last part of the article contains the results of research that have proved a positive impact of the level of market concentration and entry barriers on innovation activity of enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Audretsch D.B., Innovation in large and small firms: an empirical analysis, "American Economic Review" 1998, vol. 78.
 2. Adams R., Bessant J., Phelps R., Innovation management measurement: A review, "International Journal of Management Reviews" 2006, vol. 8, issue 1.
 3. Arrow K., Economic welfare and the allocation of resources for inventions, The RAND Corporation, Santa Monica 1959.
 4. Bareghe A., Rowley J., Sambrook S., Towards a multidisciplinary definition of innovation, "Management Decision" 2009, vol. 47, issue 8.
 5. Baumol W., Constable markets: An uprising in the theory of industry structure, "American Economic Review" 1982, vol. 72.
 6. Bowman W., The incentive to invent in competitive as contrasted to monopolistic industries, "Journal of Law and Economics" 1977, vol. 20, no. 1.
 7. Chaney P.K., Devinney T.M., Winer R.S., The impact of new product introduction on the market value of firms, "Journal of Business" 1991, vol. 64, no. 4.
 8. Church J., Ware G., Industrial organization. Strategic approach, McGraw-Hill, New York 2000.
 9. Ciecieląg J., Tomaszewski A., Ekonometryczna analiza danych panelowych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 10. Cohen W., Levin R., Empirical studies on innovation and market structure, w: Handbook of industrial organization, red. R. Schmalensee, R. Willig, Elsevier, Amsterdam 1989.
 11. Cooper R.G., Winning at new products: Accelerating the process form idea to launch, Adddison- -Wesley Publishing Company, Massachusetts 1993.
 12. Cosimano T., The incentive to adopt cost reducing innovation in the presence of a non-linear demand curve, "Southern Economic Journal" 1981, vol. 48, no. 1.
 13. Crosby M., Patents, innovation and growth, "Economic Record" 2000, vol. 76, no. 234.
 14. Czupiał J., Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych, PWN, Warszawa 1988.
 15. Dasgupta P., Stiglitz J., Industrial structure and the nature of innovative activity, "The Economic Journal" 1980, vol. 90, no. 358.
 16. Demsetz H., Information and efficiency another viewpoint, "Journal of Law and Economics" 1969, vol. 12, no. 1.
 17. Dosi G., Finance, innovation and industrial change, "Journal of Economic Behavior & Organization" 1990, vol. 13, no. 3.
 18. Fiedor B., Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979.
 19. Freeman Ch., The economics of industrial innovation, F. Pinter, London 1982.
 20. Geroski P.A., Innovation, technological opportunity and market structure, "Oxford Economic Papers" 1990, vol. 42, no. 3.
 21. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 22. Hamberg D., Size of firm, oligopoly, and research: The evidence, "Canadian Journal of Economics and Political Science" 1964, vol. 30.
 23. Harhoff D., Narain F., Scherer F., Vopel K., Citation frequency and the value of patented inventions, "Review of Economics and Statistics" 1999, vol. 81.
 24. Hart P.E., Entropy and other measures of concentration, "Journal of the Royal Statistical Society" 1971, vol. 133, issue 1.
 25. Hollanders H., Cruysen A., Rethinking the European Innovation Scoreboard: A new methodology for 2008-2010, Unu-Merit, Maastricht 2008.
 26. Horowitz I., Firm size and research activity, "Southern Economic Journal" 1962, vol. 28.
 27. Hu S., On the incentive to invent: A clarificatory note, "Journal of Law and Economics" 1973, vol. 16, no. 1.
 28. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 29. Kamien M., Schwartz N., Market structure and innovation: A survey, "Journal of Economic Literature" 1975, vol. 13, no. 1.
 30. Kleinknecht A., Montfort K., Brouwer E., The non-trivial choice between innovation indicators, "Economics of Innovation and New Technology" 2002, vol. 11, issue 2.
 31. Koeller C., Technological opportunity and the relationship betwee innovation output and market structure, "Managerial and Decision Economics" 2005, vol. 26.
 32. Lange O., Pisma ekonomiczne i społeczne 1930-1960, PWN, Warszawa 1961.
 33. Levin R.C., Cohen W.M., Mowery D.C., R & D appropriability, opportunity, and market structure: New evidence on some Schumpeterian hypotheses, "The American Economic Review" 1985, vol. 75.
 34. Łyszkiewicz W., Industrial organization. Organizacja rynku i konkurencja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 35. Mansfield E., Size of firm, market structure, and innovation, "The Journal of Political Economy" 1963, vol. 71, no. 6.
 36. McGowan P., Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna, w: Praktyka kierowania, red. D.M. Stewart, PWE, Warszawa 1994.
 37. Rose S., Shipp S., Lal B., Stone A., Frameworks for measuring innovation: Initial approaches, Athena Alliance, Washington 2009.
 38. Rothwell R., Successful industrial innovation: Critical factors for the 1990's, "R and D Management" 1992, vol. 22, no. 3.
 39. Rutkowski I., Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
 40. Scherer F.M., Market structure and the employment of scientists and engineers, "American Economic Review" 1967, vol. 57.
 41. Schumpeter J., Capitalism, socialism and democracy, Harper & Row, New York 1942.
 42. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 43. Shrieves R.E., Market structure and innovation. A new perspective, "The Journal of Industrial Economics" 1978, vol. 26, no. 4.
 44. Swann G.M.P., The economics of innovation. An introduction, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2009.
 45. Trott P., Innovation management and new product development, Financial Times Management, London 1998.
 46. Van Cayseele P., Market structure and innovation: A survey of the last twenty years, "The Economist" 1998, vol. 146, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu