BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walecka Anna (Politechnika Łódzka), Dąbrowska Aleksandra (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowlanego DĄBROWSKI Henryk Dąbrowski
Crisis Management Based on Przedsiębiorstwo Budowlane DĄBROWSKI Henryk Dąbrowski Company
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 490-505, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w kryzysie, Badanie przedsiębiorstw, Studium przypadku
Enterprise management, Crisis management, Enterprises study, Case study
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Przedsiębiorstwo Budowlane DĄBROWSKI Henryk Dąbrowski
Abstrakt
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie jest niezwykle trudne. Wymaga od kadry kierowniczej podjęcia różnego rodzaju działań zaradczych (nastawionych zarówno na niwelowanie skutków kryzysu, jak i mających na celu dostosowanie się do spotkania z przyszłością). Aby można było właściwie zareagować należy przede wszystkim właściwie rozpoznać przyczyny kryzysu. Tylko właściwa ich diagnoza pozwoli na podjęcie skutecznych działań zaradczych. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania są podjęte działania antykryzysowe przez właściciela Przedsiębiorstwa Budowlanego DĄBROWSKI Henryk Dąbrowski. Choć jest to mała firma, działająca głównie na rynku lokalnym, przeprowadzone badania wskazują na dużą skuteczność w pokonywaniu sytuacji kryzysowych. (abstrakt oryginalny)

The management of the enterprise in the crisis is very demanding and difficult. It requires undertaking different kinds of reparing actions (which will both eliminate the effects of the crisis and adjust them to face. To react properly, first of all the reasons of the crisis should be recognized correctly. Only the right diagnosis let undertake the effective repairing actions. The subject of following contemplation are anticrisis actions undertook by the owner of the Building Company Dąbrowski Henryk Dąbrowski. Although this company is small, working mainly on local market, conducted research show the high effectiveness in overcoming crisis situations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger, R. http://ceo.cxo.pl/artykuly/48409/kryzys.nieleczony.prowadzi.do.smierci.html, z dnia 08.01.2014 r.
 2. Bleicher, K. (1976). Unternehmungsentwicklung und Organisation - Planung, Organizacja i Kierownictwo, Nr 6.
 3. Hermann, Ch.F. (1963). Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organizations, Administrative Science Quarterly, No 8.
 4. Krystek, U. (1980). Organizatorische Moglichkeiten des Kriesen - Managements, Zeitschrift fur Organization, Nr 2.
 5. Lerbinger, O. (1997). The Crisis Manager, Fading Risk and Responsibility, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 6. Malewska, K. (2003). Strategie zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie. W: J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław: Wydawnictwo Cornetis.
 7. Muller, E. (1994). Management In der Kriese W: H. Albach (ed), Globale Soziale Marktwirtschaft. Ziele - Wege - Akteure, Wiesbaden: Gabler GmbH.
 8. Murdoch, A. (2003). Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 9. Nogalski, B., Macinkiewicz, H. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 10. Slatter, S., Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: WIG-Press.
 11. Słownik Wyrazów Obcych (1995). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Urbanowska-Sojkin, E. (1999). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 13. Walecka, A. (2014). Managers' Behaviour Determinants in the Enterprise Crisis Situation, Lodz: Technical University of Lodz. A Series of Monographs.
 14. Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Warszawa: Poltext.
 15. Wawrzyniak, B. (red.) (1984). Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, Warszawa: PWE.
 16. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 17. Zakrzewska-Bielawska, A. (2008). Zarządzanie w kryzysie. W: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 18. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Warszawa: ORGMASZ.
 19. Ziarko, J., Walas-Trębacz, J. (2010). Podstawy zarządzania kryzysowego, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu