BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Dorota Marzena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Agrarne fundusze inwestycyjne
Agricultural Investment Funds
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 251-255, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje w rolnictwie, Fundusze inwestycyjne, Bezpieczeństwo finansowe, Bezpieczeństwo żywnościowe
Investments in agriculture, Investment funds, Financial security, Food security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Agrarne fundusze inwestycyjne, jako jeden ze sposobów inwestowania w rolnictwie, mogą przyczynić się, szczególnie w rozwijających się gospodarkach, do wzrostu gospodarczego oraz stanowić skuteczne narzędzie do zmniejszenia ubóstwa i poprawy bezpieczeństwa żywnościowego. Na potrzeby artykułu przeanalizowano najnowsze raporty i badania opublikowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Fund and Asset Management Association. (abstrakt oryginalny)

Agricultural investment funds can be a vehicle for financing agricultural projects. Investments in agriculture in developing countries through investment funds can foster development, offer growth potential, can be attractive to different kinds of investors and can be an effective instrument to alleviate poverty and enhance food security. To that analysis were used reports and researches published by institutions such as Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Monetary Fund and European Funds and Asset Management Association. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Collinson P. 2010: Is agriculture the next big investment thing? The Guardian, 24.06.2010. [www.guardian.co.uk].
  2. Gabryelczyk K. 2006: Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Krupa D. 2008: Zamknięte fundusze inwestycyjne. CeDeWu, Warszawa.
  4. Miller C., Richter R., McNeillis P., Mhlanga N. 2010: Agricultural Investment Funds for Developing Countries. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rzym.
  5. The State Of Food And Agriculture 2011: Women in Agriculture. Closing the Gender Gap for Development. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rzym.
  6. The Millennium Development Goals Report 2009. United Nations, New York, USA.
  7. Wilkin J. (red.) 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.
  8. World Population Prospects: The 2008 Revision 2008, Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. [www.esa.un.org/unpp].
  9. Worldwide Investment Fund Assets And Flows. 2011: Trends In The Third Quarter 2010 "EFAMA International Statistical Release".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu