BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gilga Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na Dolnym Śląsku
Education of Disabled Children and Youth in Lower Silesia
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 146, s. 308-322, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Dzieci, Młodzież, Kształcenie niepełnosprawnych
Disabled people, Children, Youth, Education for disabled people
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Artykuł omawia możliwość edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na Dolnym Śląsku. Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do edukacji. W Polsce reguluje to szereg przepisów prawnych. Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych jest niższy niż osób zdrowych. Dostęp do edukacji pozwoli wyrównać różnice i ułatwiać integrację. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są wybrane zagadnienia dotyczące edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na Dolnym Śląsku na tle kraju. Istotnym punktem odniesienia w przedstawionych tu rozważaniach są podstawy organizacyjno-prawne w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents education opportunities for disabled children and youth in Lower Silesia. According to present law every disabled child in Poland has the right to education. However, the disabled are less educated than others. Better access to education would increase chances for their successful integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Firlit-Fesnak G., Magnuszewska-Otulak G., Dyskryminacja a równouprawnienie; zadania polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Gilga K., Helbich-Syrek A., Edukacja na Dolnym Śląsku, [w:] Z. Pisz (red.), Spójność społeczna Dolnego Śląska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 3. Informacja Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2007 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. ,,Karta Praw Osób Niepełnosprawnych", Warszawa 2008, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/sprawozdanie-z-realizacji-karty-/ [data dostępu: 20.03.2009],
 4. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 5. Przybylski S, Refleksje nad barierami występującymi przy wdrażaniu integracji osób niepełnosprawnych w Polsce na początku nowego tysiąclecia, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 6. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2001, Urząd Statystyczny, Wrocław 2001.
 7. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2008, Urząd Statystyczny, Wrocław 2008.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU 2001, nr 61, poz. 624).
 9. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Monitor Polski z 1997 r. (DzU 1997, nr 50, poz. 475).
 10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU 2004, nr 210, poz. 2135).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych (DzU 1997, nr 123 poz. 776 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2009, nr 175, poz. 1362 - tekst jednolity).
 14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2008, nr 69, poz. 415).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu