BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiak Marzena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Motywy wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach
Reasons for Implementation of Age Management Strategies in Enterprises
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2012, nr 2, s. 6-16, tab, rys., bibliogr. 15 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi
Age management, Activity rate of population, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszone są zagadnienia związane z zarządzaniem wiekiem. Problemy występujące w tym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi są szczególnie istotne ze względu na prognozowane zmiany demograficzne w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Polska, z różnych powodów, dużo później niż kraje UE zwróciła uwagę na pojawiające się zagrożenia. Planowanie i wdrożenie działań przeciwdziałających wykluczeniu osób starszych z aktywności zawodowej jest ważne również z powodów makroekonomicznych. Zlekceważenie czynników demograficznych może przyczynić się do zapaści systemu finansowego i emerytalnego państwa.(abstrakt oryginalny)

In the article are discussed the issues related to age management. Author analyzed the demographic changes and their consequences in national scale and on the level of individual enterprise. The main aim of the article was to present the need of action in the field of age management in Polish companies, as well as best practices - how some of companies put into a practice methods of age management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ageing in Employment A proposal for a European Code of Good Practice (2000), Eurolink Age, London.
 2. Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, Official Journal L 303, 02/12/2000 P. 0016 - 0022.
 3. Demography Report (2010), Eurostat, s. 63, 148-149.
 4. Funk L. (2004) Employment Opportunities for Older Workers: A Comparison of Selected OECD Countries, DICE Research Report, s. 24.
 5. Kwiatkiewicz A. (2010) Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach - stadium przypadku, PARP, Warszawa, s. 8-9.
 6. Litwiński J, Sztanderska U. (2010) Wstępne standardy zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa, s. 5, 19-22.
 7. Litwiński J., Sztanderska U. (2010) Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa, s 4-8.
 8. Liwiński J. (2010) Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE, PARP Warszawa.
 9. Naegele G., Walker A. (2000) Ageing in employment - A European code of good practice, Eurolink Age, Brussels.
 10. Prognoza ludnościowa na lata 2008-2035 (2009), GUS, Warszawa, s. 204, 219.
 11. Rolland L. (2004) The Age Chasm: Successfully Managing Age in Your Organisation, Drake White Paper, Vol. 2, No. 5, Australia.
 12. Schimanek T. (red.) (2010a) Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, s. 11.
 13. Schimanek T. (2010b) Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększaniu, (w:) Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, s. 8.
 14. Walker A. (1985) Early Retirement: Release or Refuge from the Labour Market?, The Quarterly Journal of Social Affairs, 1(3), 211-229.
 15. Walker A. (1997) Combating Age Barriers in Employment. European Research Report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, s. 15-17, 43-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu