BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Partnerstwo substanowiące jako źródło sukcesu małych organizacji
Internal Partnering as a Key Success Factor of Small Organizations
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 531-543, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Partnerstwo strategiczne, Partnerstwo przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw, Sukces przedsiębiorstwa, Badania ankietowe, Wyniki badań
Small business, Competitiveness, Strategic partnership, Partnership of companies, Enterprises cooperation, Success of the company, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Ze względu na fakt, iż funkcjonowanie współczesnych organizacji musi być coraz silniej oparte na współdziałaniu i współpracy rośnie rola partnerstwa strategicznego w życiu przedsiębiorstw. Jego ogólna efektywność kreowana jest poprzez partnerstwo wewnątrz organizacyjne i między organizacyjne. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw kluczowym czynnikiem sukcesu rynkowego jest dobra podbudowa w zakresie partnerstwa wewnątrz organizacyjnego, a zwłaszcza właścicielskiego. Stanowi ono wyróżnik tych organizacji, źródło ich przewagi konkurencyjnej oraz konkurencyjności rynkowej. Potwierdzają to badania efektywności tych działań w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski. (abstrakt oryginalny)

Functioning of modern organizations must be based on the interaction and cooperation, so strategic partnering becomes more and more important in their life. Its overall efficiency is created by internal and external (inter organizational) partnering. In the case of micro and small enterprises, a key factor for success in the market is a good foundation in internal partnering, especially between owners. It is a hallmark of these organizations, the source of their competitive advantage and market competitiveness. This is confirmed by testing the effectiveness of these activities in the micro, small and medium-sized enterprises operating on the Polish territory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik, A. (2011), Rola przewagi kooperacyjnej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zeszyty Naukowe 170, Poznań, 9-19.
 2. Adamik, A. (2013), Dojrzewanie partnerstwa - niedoceniana zmiana w zachowaniach organizacyjnych, [w:] I. Bednarska-Wnuk, J.M. Michalak, I. Świątek-Barylska (red.) Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych. Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Łodź nr 283, 13-25.
 3. Bengtsson, M., Kock, S. (1999), Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks. Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 14, No. 3, 178-190.
 4. Bennett, J., Jayes, S. (1995), Trusting the Team. The Reading, Construction Forum, Thomas Telford London http://www.thomastelford.com.
 5. Blanchard, K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: PWN.
 6. Bryl, Ł. (2011), Konkurencyjność państw w "nowej gospodarce", w: Rynarzewski, T., (red.) Konkurencyjność międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 7. Cravens, D.V., Piercy, N.F., Shipp, S.H. (1996), New Organizational Forms for Competing in Highly Dynamic Environments: The Network Paradigm. British Journal of Management, Vol. 7, No 3, 203-218.
 8. Czakon, W. (2009), Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości. Przegląd Organizacji, nr 12, 11-14.
 9. Deering, A., Murphy, A. (2003), The Partnering Imperative. Making Business Partnership Work. John Wiley&Sons Ltd.
 10. Dyer, J. (1997), Effective Interfirm Cooperation: How firms Minimize Transaction Costs And Maximize Transaction Value. Strategic Management Journal, Vol. 18, Iss. 7, 535-556.
 11. Dyer, J.H., Singh, H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, Vol. 23, No 4.
 12. Golnam, A., Ritala, P., Wegmann, A. (2014), Coopetition within and between value networks - a typology and a modelling framework. International Journal of Business Environment, Vol. 6 No. 1, A, 47-68.
 13. Hon, A.H.Y, Blom M., Crant J.M. (2011), Overcoming Resistance to Change and Enhancing Creative Performance. Journal of Management, vol. 20, no. 10.
 14. Kiełczewski, D. (2011), Procesy zmian w systemach a gospodarka oparta na wiedzy, [w:] Poskrobko, B., (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 15. Korainen, M. (2006), Intrapreneurship: A Challenge for Leadership. University of Jyvaskyla.
 16. Rogoziński, K. (2006), Wpisanie relacji w marketingowy kontekst, [w:] Rogoziński K. (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Warszawa: Difin.
 17. Stachowicz-Stanusch, A. (2007), Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Warszawa: Helion.
 18. Tapscott, D., Williams, A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 19. www.businessdictionary.com/definition/partnering.html; 9.02.2014.
 20. West, M., Tjosvold, D., Smith, K. (2003), International handbook of organizational teamwork and co-operative working. Wiley.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu