BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutarska Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Uprawnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej do dodatku za wysługę lat w orzecznictwie sądów administracyjnych
Rights of Functionaries of the Prison Service to Seniority Allowance in Jurisdiction of Administrative Courts
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 4(17), s. 186-198, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Prawo administracyjne, Więziennictwo, Orzecznictwo sądu
Law, Legal regulations, Administrative law, Prison system, Judicial decision
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie problemów, które były przedmiotem merytorycznych rozważań sądów administracyjnych dotyczących zagadnienia zaliczania okresu pełnienia służby wojskowej uprawniającego do dodatku za wysługę lat przyznawanego funkcjonariuszom Służby Więziennej. Pierwszy z nich dotyczy samego pojęcia zasadniczej służby wojskowej, które z uwagi na nieprecyzyjne jego sformułowanie przez ustawodawcę w ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (dalej jako ustawa), było materią wykładni i doprecyzowania jego znaczenia w orzeczeniach sądów. Drugi problem stanowi kwestia dopuszczalności wydania odrębnej decyzji w zakresie zaliczania okresu pełnienia zasadniczej służby wojskowej uprawniającego do dodatku za wysługę lat. W tym przedmiocie sądy administracyjne zajmują dwa różne stanowiska. W związku z powyższym zasadne wydawało się podjęcie próby porównania argumentów obu nurtów, ich analiza i ocena. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 611.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu