BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Radosław (Uniwersytet Łódzki / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Mianowanie, jako podstawa stosunku pracy w orzecznictwie sądów administracyjnych
Appointment as a Basis of an Employment Relation in Jurisdiction of Administrative Courts
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 4(17), s. 209-217, przypisy
Słowa kluczowe
Sąd administracyjny, Prawo, Regulacje prawne, Prawo administracyjne, Orzecznictwo sądu
Administrative court, Law, Legal regulations, Administrative law, Judicial decision
Abstrakt
Definicję stosunku pracy z mianowania sformułowało orzecznictwo sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 23 października 1981 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż jest ono instytucją pozakodeksowego prawa pracy normowaną w przepisach odrębnych, tzw. pragmatykach, dotyczących określonych grup pracowników, których charakter pracy uzasadnia odmienność ich statusu prawnego od statusu pracownika uregulowanego powszechnym prawem pracy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Kuczyński, [w:] Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 334.
  2. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2007, s. 218.
  3. J. Stelina, Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2008, s. 84.
  4. M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa 2008, s. 62.
  5. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 1999, s. 71.
  6. Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2007, s. 143-144.
  7. T. Liszcz, [w:] R. Borek-Buchajczyk, A. Kosut, J. Ligaj, T. Liszcz, M. R. Łysiak, W. Perdeus, Zarys prawa pracy, Lublin 2005, s. 130.
  8. T. Liszcz, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, pod red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zielińskiego, Warszawa 2006, s. 237.
  9. J. Piątkowski, Zagadnienia prawa stosunku pracy, Toruń 2000, s. 221.
  10. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2007, s. 222.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu