BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyka Karol (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Charakter prawny wystąpienia państwowego inspektora pracy
Legal Character of Taking the Floor of the State Labour Inspector
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 4(17), s. 320-333, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Prawo pracy
Law, Legal regulations, Labour law
Firma/Organizacja
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba określenia charakteru prawnego wystąpienia państwowego inspektora pracy i jego miejsca w systemie środków, jakimi może posługiwać się inspektor pracy stwierdzając naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996, s. 32 i n.
 2. M. Gersdorf, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Warszawa 2008, s. 49.
 3. A. Filipowicz, Uwagi o treści nadzoru w prawie administracyjnym, PiP 1981, nr 1, s. 62.
 4. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2006, s. 264.
 5. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2000, s. 375.
 6. J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. I, Kraków 2006, s. 305 i n.
 7. J. Jeżewski, Administracja publiczna, Warszawa 2002, s. 156 i n.
 8. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007, s. 18 i n.
 9. O. Kucharski, Charakter prawny wystąpienia, Inspektor Pracy 2008, nr 11, s. 18.
 10. G. Włodek, Nakaz wypłaty w praktyce, Inspektor Pracy nr 12 (238), 2002, s. 21.
 11. A. Kisielewicz, Glosa do postanowienia NSA z 5.06.2002 r., SA/Sz 1138/01, OSP 2003, nr 4, poz. 48, s. 212-214.
 12. J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Wielka Encyklopedia Prawa, Warszawa 2000, s. 149.
 13. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2008, s. 240 i n.
 14. Z. Duniewska, Uznanie administracyjne (rozdz. III pkt 4), [w:] Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000, s. 73.
 15. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 32-34.
 16. M. Bogusz, Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązków wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA, Samorząd Terytorialny 2000, nr 1-2, s. 176 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu