BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szczepkowska-Flis Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Luka technologiczna jako czynnik determinujący wpływ BIZ na inwestycje krajowe w gospodarce goszczącej - analiza empiryczna na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej
Technology Gap as a Factor Determinig the Impact of FDI on Domestic Investment in the Host Country - an Empirical Analysis for CEE Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 457-472, tab., bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Luka technologiczna
Direct investments, Foreign investment, Technological gap
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem przedstawionych w niniejszym opracowaniu badań była weryfikacja hipotezy, w myśl której zmniejszanie rozmiaru luki technologicznej w gospodarce goszczącej powoduje zmianę kierunku wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom inwestycji krajowych z negatywnego na pozytywny. Podstawą empirycznej weryfikacji przyjętej hipotezy badawczej była analiza przeprowadzona dla grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2007. Wyniki badania wykazały, że luka technologiczna była istotnym czynnikiem determinującym kierunek i siłę oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na inwestycje krajowe, a zmniejszenie jej rozmiarów do pewnego granicznego poziomu skutkowało zmianą kierunku oddziaływania BIZ na inwestycje krajowe z ujemnego na dodatni. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to verify the hypothesis that bridging the technological gap in the host countries changes the direction of the influence of FDI on domestic investment (DI) from negative to positive. The empirical verification of this hypothesis was carried for the group of CEE countries in the years1994-2007. The results reveal that technological gap was a relevant factor both for the direction and strength of the relationship between FDI and DI. Its decline to some critical level changed the direction of the influence of FDI on domestic investment. Moreover, the strength of positive relationship between foreign direct investment and domestic investment was diminishing together with bridging the technological gap in host countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agosin M.R., Mayer R., Foreign investment in developing countries: Does it crowd in domestic investment?, Discussion Paper, no. 146, UNCTAD, Geneva 2000.
 2. Aitken B.J., Harrison A.E., Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela, "American Economic Review" 1999, vol. 89, no. 3.
 3. Apergis N., Katrakilidis C.P., Tabakis N.M., Dynamic linkages between FDI inflows and domestic investment: A panel cointegration approach, "Atlantic Economic Journal" 2006, vol. 34, no. 4.
 4. Baltagi B., Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 5. Banerjee A., Dolado J.J., Galbraith J.W., Hendry D.F., Co-integration, error correction, and the econometric analysis of non-stationary data, Oxford University Press, Oxford 2003.
 6. Borensztein E., De Gregorio J., Lee J.W., How does foreign direct investment affect economic growth?, "Journal of International Economics" 1998, vol. 45, no. 1.
 7. Brzozowski M., Wpływ rozwoju rynków finansowych i stabilności kursu walutowego na wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 8. Cheng H., Shahrokhi M., Shengzhou Z., The crowding-out effects of foreign direct investment on China's domestic investment, "International Journal of Finance" 2005, vol. 17, no. 2.
 9. Davidson R., MacKinnon J.G., Foundations of econometrics, Oxford Press, London 1999.
 10. De Mello L.R., Foreign direct investment led growth: Evidence from time series and panel data, "Oxford Economic Papers" 1999, vol. 51, no. 1.
 11. Desai M.A., Fritz F.C., Forbes K.J., Financial constraints and growth: Multinational and local firm responses to currency depreciations, "Review of Financial Studies" 2008, vol. 21, no. 6.
 12. Driffield N., Hughes D., Foreign and domestic investment: Regional development or crowding out?, "Regional Studies" 2003, vol. 37, no. 3.
 13. Greene W.H., Econometric analysis, Pearson Education, Upper Saddle River 2003.
 14. Hsiao C., Analysis of panel data, Cambridge University Press, New York 2003.
 15. Kennedy P., A guide to econometrics, wyd. 4, MIT Press, Cambridge 1998.
 16. Kennedy P., A guide to econometrics, wyd. 5, MIT Press, Cambridge 2003.
 17. Krkoska L., Foreign direct investment financing of capital formation in Central and Eastern Europe, EBRD Working Paper, 2001, no. 67.
 18. Lee M., Tcha M., The color of money: The effects of foreign direct investment on economic growth in transition economies, University of Western Australia, Department of Economics, Economic Discussion - Working Paper, 2002, no. 02-16.
 19. Lipsey R.E., Interpreting developed countries' foreign direct investment, NBER Working Paper, 2000, no. 7810.
 20. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 21. Mencinger J., Does foreign direct investment always enhance economic growth?, "KYKLOS" 2003, vol. 56, no. 4.
 22. Mickiewicz T., Radosevic S., Varblane V., FDI in Central Europe short-run effects in manufacturing, w: Transition in Asia and Eastern and Central Europe: A closed door, two open windows?, red. N. Fabry, S. Zeghni, Nova Science Publishers, Huntington 2001.
 23. Misun J., Tomsik V., Does foreign direct investment crowd in or crowd out domestic investment?, "Eastern European Economics" 2002, vol. 40, no. 2.
 24. Ruffin R.J., Rassekh F., The role of FDI in U.S. capital outflows, "American Economic Review" 1986, vol. 76, no. 5.
 25. Rutkowski A., Inward FDI and financial constraints in Central and East European countries, "Emerging Markets Finance and Trade" 2006, vol. 42, no. 5.
 26. Studenmund A.H., Using econometrics. A practical guide, Pearson Education, New York 2006.
 27. Van Loo F., The effect of foreign direct investment on investment in Canada, "Review of Economics and Statistics" 1977, vol. 59, no. 4.
 28. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne, "Ekonomista" 2000, nr 5.
 29. Wooldridge J.M., Econometric analysis of cross section and panel data, MIT Press, Cambridge 2001.
 30. Wooldridge J.M., Introductory econometrics. A modern approach, South-Western Thomson Learning, Mason 2002.
 31. Xu G., Wang R., The effect of foreign direct investment on domestic capital formation, trade and economic growth in a transition economy: Evidence from China, "Global Economy Journal" 2007, vol. 7, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu