BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Elastyczność zatrudnienia na współczesnych rynkach pracy
Employment Flexibility on Contemporary Labour Markets
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 498-509, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Elastyczność zatrudnienia
Labour market, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja wybranych zjawisk na rynkach pracy państw wysoko rozwiniętych świadczących o zmianach w podejściu do problemu wewnętrznej i zewnętrznej elastyczności zatrudnienia w organizacjach. Skupiono się na takich zjawiskach, jak: prawna ochrona zatrudnienia, wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia, gospodarowanie czasem pracy oraz stymulowanie procesów szkoleniowych. W opracowaniu przedstawiono pojęcie elastyczności zatrudnienia oraz dokonano analiz wybranych jej aspektów w latach 1998-2008 w krajach należących do OECD. Analizy te pozwoliły na sformułowanie konkluzji, z których najważniejszą jest, iż w krajach tych występują wyraźne tendencje do zwiększania elastyczności zatrudnienia, tak zewnętrznej, jak wewnętrznej. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to identify selected phenomena on labour markets in developed countries that reflect changes in the approach to internal and external employment flexibility within organisations. The paper focuses on such issues like legal employment protection, use of atypical (flexible) forms of employment and work organisation, and stimulation of training processes. It presents the concept of flexibility as well as analysis of its selected aspects in OECD countries in the 1998-2008 period. The main conclusion stemming from the analysis is that in all OECD countries there is a clear tendency towards expanding the scope of employment flexibility in its both forms - internal and external. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adnett N., European labour markets: Analysis and policy, Longman, London-New York 1996.
 2. Employment in Europe 2007, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 3. Flexicurity practices, oprac. T. Wilthagen, Rapporteur of the European Expert Group on Flexicurity, Brussels, 24.05.2007.
 4. Kwiatkiewicz A., Tworzenie elastycznego i bezpiecznego rynku pracy - doświadczenia europejskie, "Dialog" 2009, nr 1-2.
 5. OECD, StatExtracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryName=251&QueryType= View&Lang=en.
 6. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Flexicurity (wymiar elastyczności wewnętrznej - negocjacje zbiorowe oraz znaczenie dialogu społecznego jako narzędzia regulowania i reformowania rynków pracy)", (Dz. Urz. UE C 256/108, 27.10.2007).
 7. Rosenberg S., Labor market restructuring in Europe and the United States: The search for flexibility, w: The state and the labor market, red. S. Rosenberg, Plenum Press, New York-London 1989.
 8. Sengenberger W., Flexibility in the labor market - internal versus external adjustment in international comparison, w: Labor market adjustments to structural change and technological progress, red. R. Schettkat, E. Appelbaum, New York 1990.
 9. Solow R.M., What is labour market flexibility? What is it good for?, Proceedings of the British Academy, vol. 97, Oxford University Press, Oxford 1998.
 10. Strzemińska H., Zarządzanie zasobami czasu pracy doświadczenia krajów europejskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 11. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. 2009, nr 125, poz. 1035).
 12. Wilthagen T., Tros F., The concept of "Flexicurity": A new approach to regulating employment and labour markets, Tilburg University Flexicurity Paper, 2003, no. 4.
 13. Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu