BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Mirosława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wspólna Polityka Rybołówstwa i jej wpływ na polski sektor rybacki
Common Fisheries Policy and Its Impact on the Polish Fishing Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 569-582, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Rybołówstwo, Wspólna Polityka Rybołówstwa
Fishery, Common Fishery Policy (CFP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie głównych zasad i kierunków zmian Wspólnej Polityki Rybołówstwa i ich wpływu na polską politykę rybacką po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Omówiono istotne dla polskiej gospodarki rybnej problemy związane z dostosowaniem potencjału floty rybackiej do zasobów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w obrębie sektora rybołówstwa bałtyckiego. Na podstawie badań stwierdzono, że przeprowadzona restrukturyzacja floty spowodowała wzrost efektywności ekonomicznej sektora połowowego. (abstrakt oryginalny)

This article aims to present the main principles and directions of the Common Fisheries Policy changes and their impact on Polish fisheries policy after accession to the European Union. It discusses the importance for the Polish fisheries management of problems associated with the adjustment capacity of the fishing fleet to fish stocks, with particular emphasis on changes occurring within the fisheries sector in the Baltic Sea. However, to ensure the future of fisheries ship owners appropriate level of revenue and consolidate the positive effect caused by the changes, you have to reduce the potential for whitefish fleet and move the part of large boats to the fleet segment aimed at pelagic fish fishing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. The Annual Economic Report on the European fishing fleet, red. J. Anderson, J. Guillen, STECF, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2009.
 2. Blady W., Netzel J., Połowy bałtyckiego dorsza w polskim rybołówstwie w latach 1921-2003, "Wiadomości Rybackie" 2005, nr 1-2 (143).
 3. Informacja o liczbie i kwotach złożonych wniosków o pomoc oraz kwotach zrealizowanych płatności w ramach SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" 2004-2006 dla kraju, System Informacji Zarządczej ARiMR, 2009.
 4. Kuzebski E., Marciniak B., Mniej statków - więcej ryb? Społeczno-ekonomiczne skutki redukcji floty rybackiej na Morzu Bałtyckim, WWF Polska, 2009.
 5. Maksymalny zrównoważony odłów: rybołówstwo zrównoważone to rybołówstwo zyskowne, "Rybołówstwo oraz hodowla ryb w Europie" 2007, nr 32.
 6. Marciniak M., Analiza i ocena zmian w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW "Problemy rolnictwa światowego", t. 7 (22), Warszawa 2009.
 7. Plan dostosowania nakładu połowowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 8. Podejście ekosystemowe do rybołówstwa, wytyczne techniczne FAO na rzecz odpowiedzialnego rybołówstwa, nr 4, załącznik 2, FAO, Rzym 2003.
 9. Poprawa wskaźników zdolności połowowej oraz nakładu połowowego w ramach wspólnej polityki rybackiej, komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego KOM(2007), nr 39, Bruksela.
 10. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, GUS, Szczecin 2009.
 11. Rola WPRyb we wprowadzaniu podejścia ekosystemowego do gospodarki morskiej, komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, nr 187, Bruksela 2008.
 12. Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r. (Dz.U. 2008, nr 225, poz. 1497).
 13. Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. (Dz.U. 2009, nr 206, poz. 1594).
 14. Rozporządzenie Rady WE z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. L 358 z 31.12.2002).
 15. Wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 18 września 2007 r. (Dz. Urz. L 248/1).
 16. Wprowadzenie zrównoważenia w rybołówstwie UE przy pomocy podejścia opartego na maksymalnie podtrzymywalnym odłowie, komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, KOM(2006), nr 360, Bruksela.
 17. Wspólna Polityka Rybacka - informacje podstawowe, www.ukie.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu