BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczakowska-Proczka Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wydatki publiczne w Polsce w latach 2005-2008
Public Spending in Poland in the Years 2005-2008
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 583-589, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Wydatki publiczne, Dług publiczny
Public finance, Public expenditures, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wydatki publiczne w Polsce w najbliższych latach będą wpływały na ponowne wprowadzenie gospodarki na ścieżkę wysokiego wzrostu. Przedstawiono podstawowe zmiany, jakie zachodziły w wielkości i strukturze wydatków publicznych w latach 2005-2008. Ponadto odniesiono się do zmian w wydatkach publicznych w kontekście wyzwań długoterminowych stojących przed polską gospodarką. (abstrakt oryginalny)

The presented study is an attempt to answer the question how public spending in Poland will in next years affect the reintroduction of economy to a high-growth pace. It introduces basic changes, which appeared in the size and structure of public spending in the years 2005-2008. Moreover, the author addresses the changes in public spending in the context of the long-term challenges facing the Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopits G., Symansky S., Fiscal policy rulet, IMF Occasional Paper, 1998, no. 162.
  2. Misiąg W., Organizacja sektora finansów publicznych - niezbędne zmiany, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
  3. OECD economic outlook 2007/1, nr 81, http://www.oecd.org/eco/sources-and-methods.
  4. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T., Zarządzanie finansami publicznymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
  5. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2005, 2006, 2007, 2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005-2008.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240).
  7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu