BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nazarczuk Jarosław Michał (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Znaczenie instytucji dzierżawy w polskim rolnictwie
The Importance of Farming Lease in Polish Agriculture
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 590-597, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dzierżawa, Dzierżawa gruntów
Agriculture, Lease, Land lease
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
W pracy przedstawiono rolę i miejsce dzierżawy w użytkowaniu gruntów rolnych, po byłym państwowym sektorze rolnictwa i na prywatnym rynku nieruchomości rolnych. Przedstawiono zakres i zróżnicowanie terytorialne dzierżawy gruntów Skarbu Państwa w latach 1992-2008. Prawidłowy rozwój stosunków dzierżawnych uzależniony jest od odpowiedniej polityki rolnej państwa, jak i od obowiązujących zasad dzierżawy rolnej. Państwo powinno więc stwarzać racjonalne warunki dla funkcjonowania dzierżawy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the role and place of the farming lease of the former stateowned sector of agriculture and on the private agricultural property market. It presents dynamics of progress and scope of the farming lease of the State Treasury land in the years 1992-2008. Appropriate development of the lease structures depends on appropriate agricultural policy of the State as well as effective principles of the farming lease. The State should, as a consequence, establish rational conditions in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Building institutions for markets, World Development Raport 2002, The World Bank, Washington 2002.
 2. Ciodyk T., Zagórski T., Dzierżawa gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy, nr 11, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008.
 3. Gilewicz M., Niebezpieczne pomysły, "Rolnik Dzierżawca" 2008, nr 11 (140).
 4. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 5. Iwonicka J., Dzierżawa w Polsce i w Unii. Formy użytkowania gruntów rolnych, "Przegląd" 2000, nr 26.
 6. Kozłowska-Burdziak M., Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1992-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 7. Leopold A., Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Wydawnictwo PWRiL, Warszawa 1984.
 9. Marks-Bielska R., Kisiel R., Danilczuk J., Dzierżawa jako podstawowa forma zagospodarowania popegeerowskiego mienia, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006.
 10. Marks-Bielska R., Zagospodarowanie popegeerowskich gruntów w formie dzierżawy w latach 1992-2008, Roczniki Naukowe SERiA, t. 11, z. 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009.
 11. Raport z działalności ANR w 2008 r., Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa 2009.
 12. Rynek nieruchomości rolnych, tendencje w 2005 r., Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nr 3-4, Warszawa 2006.
 13. Sikorska A., Dzierżawy międzysąsiedzkie, Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy, nr 9, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2006.
 14. Tańska-Hus B., Dzierżawa rolnicza jako instrument przekształceń strukturalnych w rolnictwie, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rozprawy 170, nr 383, Wrocław 2000.
 15. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 1991, nr 107, poz. 464 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003, nr 63, poz. 592 z późn. zm.).
 17. Wilkin J., Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian, Roczniki Naukowe SERiA, t. 2, z. 1, Warszawa-Poznań-Zamość 2000.
 18. Ziętara W., Regionalne zróżnicowanie dzierżaw w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. 1, z. 1, Rzeszów 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu