BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiak Tomasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Wpływ wydatków rządowych na inwestycje prywatne a otwartość gospodarki na przykładzie krajów UE
Impact of Government Expenditure on Private Investment in Economic Openness on the Example of EU Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 622-636, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Otwartość gospodarcza, Wydatki publiczne, Inwestycje, Inwestycje publiczne
Economic openness, Public expenditures, Investment, Public investment
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto próbę teoretycznej oraz empirycznej weryfikacji występowania efektu wypychania inwestycji prywatnych przez wydatki rządowe. Ponadto podjęto próbę oszacowania wpływu otwartości gospodarczej na efekt wypychania. Rozważania teoretyczne oparto na krótko- i długookresowych modelach makroekonomicznych. Natomiast weryfikacja empiryczna przeprowadzona została w oparciu o dane przekrojowo-czasowe dla 25 krajów UE za lata 1990-2008. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt of a theoretical and empirical verification of the occurrence of an effect of crowding out private investments by government expenditure. Furthermore, it contains an estimation of influence of the economic openness on the crowding out effect. Theoretical considerations were based on short- and long-term macroeconomic models. However, empirical verification was conducted on the basis of the data collected in 25 countries of EU in the years 1990-2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk R., Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  2. Barro R.J., Government spending in a simple model of endogenous growth, NBER Working Paper, no. 2588, May 1988.
  3. Barro R.J., Sala-i-Martin X., Public finance in models of economic growth, "Review of Economic Studies" 1992, no. 59.
  4. Economic growth, red. R.J. Barro, X. Sala-i-Martin, wyd. 2, MIT Technology Press, Cambridge 2004.
  5. Misiak T., Zależność między inwestycjami i wydatkami rządowymi a wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 7.
  6. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric models and economic forecast, McGraw-Hill, New York 1991.
  7. Pońsko P., Optymalizacja dynamiczna wzrostu gospodarczego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
  8. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  9. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  10. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu