BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Peryferyjność jako przedmiot zainteresowania polityki regionalnej
Peripherality as the Subject of Regional Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 637-645, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny
Regional policy, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Peryferyjność jest zjawiskiem złożonym, jednak ocenianym raczej negatywnie. Możemy wyróżnić jej dwa aspekty. Pierwszy - przestrzenny, zależy od specyficznych cech środowiska geograficznego lub czynników politycznych (regiony przygraniczne), a drugi - społeczno-ekonomiczny, który jest efektem niskiej jakości kapitału demograficznego, społecznego i ekonomicznego. Peryferyjność przestrzenna jest relatywnie łatwiejsza do przezwyciężenia poprzez budowę sieci infrastruktury transportowej. Dla pokonania peryferyjności społeczno-ekonomicznej konieczne jest stworzenie społecznego systemu innowacyjnego, opartego na elementach: intelektualnych, instytucjonalnych, biznesowych i edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Peripherality is a complex but rather negatively judged phenomenon. We can distinguish two aspects of it. First - spatial, depending on specific features of geographical environment or political factors (border regions) and second - socio-economic, which is an effect of low demographic, social and economic capitals. Spatial peripherality is relatively easier to overcome by building transport infrastructure. For overcoming socio-economic peripherality it is necessary to create a social innovative system based on intellectual, institutional, business and educational components. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dawkins C.J., Regional development theory: Conceptual foundations, classic works and recent developments, "Journal of Planning Literature" 2003, vol. 18, no. 2.
  2. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
  4. The impact of the development of the countries of Central and Eastern Europe on the community territory, "Regional Development Studies" 1996, vol. 16.
  5. Kuciński K., Organizacja przestrzenna gospodarki, w: Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
  6. Kukliński A., Klimaty innowacji a rozwój regionów, referat na konferencję "Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce regionu", 18.05.2009 (maszynopis powielony), Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2009.
  7. Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004.
  8. Stachowiak K., Czynniki instytucjonalne w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy - przykład Finlandii, w: Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
  9. Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu