BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniewski Andrzej Anatol (University of Life Sciences in Lublin), Zaremba Michał (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Experimental and theoretical method of determination of loads for cutting units
Doświadczalno-teoretyczna metoda wyznaczania obciążeń zespołów tnących
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 2 (150), s. 155-162, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Materiałoznawstwo, Badania właściwości fizycznych
Machinery and equipment, Materials science, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono założenia pozwalające na określenie zapotrzebowania energetycznego maszyny wykorzystującej proste cięcie gilotynowe określonego materiału o małej sprężystości, np. miękkiego drewna. Zaproponowano prosty sposób doświadczalnego wyznaczania oporów cięcia oraz współczynnika charakteryzującego właściwości materiału i narzędzia tnącego. Liczbową wartość współczynnika wyznaczono na podstawie zasady zachowania energii mechanicznej oraz zasady równoważności pracy i energii mechanicznej. Na podstawie wyznaczonego współczynnika, określono średnie obciążenie i moc zespołu tnącego rozdrabniarki do wierzby energetycznej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents assumptions which allow determination of energy demand of a machine which uses a simple guillotine cutting of a specific material of low elasticity e.g. soft wood. A simple manner of experimental determination of cutting resistance and a coefficient which characterizes properties of material and a cutting device has been suggested. A numerical value of coefficient was determined based on the principle of maintaining mechanical energy and the principle of labour and mechanical energy balance. Based on the determined coefficient, average load and the power of a cutting unit of a shredder for energy willow were determined.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diakun J., Owczarzak J, Tesmer R. (1985). Wpływ współczynnika poślizgu ostrzy noży na warunki pracy kutrów i wilków do mięsa. Przemysł Spożywczy 39, 129-131.
  2. Dowgiałło A. (2002). Siły cięcia w obróbce ryb. Praca habilitacyjna. Instytut Morski w Gdyni. Gdynia-Lublin.
  3. Gronowicz, A.; Miller, S.; Twaróg, W. (2000). Teoria Maszyn i Mechanizmów. Zestaw problemów analizy i projektowania. Wyd. 3. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. ISBN 83-7085-395-1
  4. Kanafojski, Cz. (1980). Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. PWRiL, Warszawa.
  5. Skalmierski, B. (1998). Mechanika. PWN, Warszawa. ISBN 83-01-12524-1.
  6. Wolny, S.; Siemieniec, A. (2002). Wytrzymałość materiałów. Część 1. Teoria. Zastosowania. Wyd. AGH, Kraków. ISBN 83-88408-19-4.
  7. Żuk, D. (2007). Modelowanie procesu ciecia roślin agroenergetycznych. Zarys Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych, Cześć 3a. Modelowanie wybranych procesów. Płock. ISBN 83-91-5188-7-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.041
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu