BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopa Roman (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Komarnicki Piotr (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Młotek Małgorzata (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Distribution of surface pressure of avocado fruit at impact loads
Rozkłady nacisków powierzchniowych owoców avocado przy obciążeniach udarowych
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 2 (150), s. 163-174, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Badania właściwości fizycznych, Laboratoria badawcze
Fruit, Physical properties research, Research laboratories
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów nacisków powierzchniowych avocado odmiany Fuerte przy pomocy systemu Tekscan w warunkach obciążeń udarowych. Wyznaczono warstwice nacisków dla dwóch wariantów obciążenia różniących się prędkością i energią w momencie zderzenia. Wyznaczono średnie wartości wielkości mierzonych podczas testu i przeprowadzono dla nich analizę statystyczną. Ustalono, że wzrost prędkości i energii zderzenia powoduje zwiększenie wartości maksymalnych nacisków powierzchniowych, ale nie wpływa w istotny sposób na ich rozkład na powierzchni oporowej. Wykazano, że w centralnej strefie styku występowały głównie odkształcenie sprężyste przy braku odkształceń plastycznych tkanki.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of measurements of surface pressure of Fuerte avocado with the use of Tekscan system in impact loading conditions were presented. Contour lines of thrusts for two variants of loading which differ with speed and energy in the moment of crash were determined. Average values measured during the test were determined and statistical analysis was carried out for them. It was determined that the increase of speed and energy results in the increase of value of the maximum surface pressure but does not influence significantly their distribution on the resistance surface. It was proved that in the central area of contact mainly elastic strains appeared at the lack of plastic strains of tissue.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acican, T.; Alibas, K.; Ozelkok, I.S. (2007). Mechanical damage to apples during transport in wood-en crates. Biosystems Engineering, 96(2), 239-248.
 2. Baryeh, E. A.; Strength. (2000). Properties of Avocado Pear. Journal of Agricultural Engineering Research, Vol. 76, Issue 4, 389-397.
 3. Blahovec, J. (1985). Resistance of potatoes and similar fleshy vegetable products to mechanical dam-age. Papers of the 31 International Conference Physical Properties of Agricultural Materials in Praha, 57-64.
 4. Gołacki, K.; Rowiński, P. (2006). Dynamiczne metody pomiaru własności mechanicznych owoców i warzyw. Acta Agrophysica, 139, 8(1), 69-83.
 5. Gołacki, K.; Bobin, G. (2008). Zastosowanie techniki chmi do wyznaczania odporności na obicia jabłek odmiany melrose. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 91.
 6. Herold, B.; Geyer, M.; Studman, C.J. (2001). Fruit contact pressure distributions-equipment. Comput. Electron. Agric. 32, 167-179.
 7. Konstankiewicz, K.; Pukos, A.; Zdunek, A. (1996). Teorie odkształceń materiałów biologicznych w świetle relaksacji naprężeń. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 443, 353-363.
 8. Konstankiewicz, K.; Pukos, A. (1998). Metodyczne aspekty w badaniach nad nową mechaniką rolni-czych. Inżynieria Rolnicza, 2(3), 5-20.
 9. Lewis, R.; Yoxall, A.; Marshall, M.B.; Canty, L.A. (2008). Characterizing pressure and bruising in apple fruit. Department of Mechanical Engineering, The University of Sheffield. Mappin Street, Sheffield S1 3JD, United Kingdom ,Wear, 264 37-46.
 10. Lippert, F. (1995). Methode zur induktion der Rissbildung bei Sprossknollen von Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes L.). Gartenbauwissenschaft, 60(4), 187-190.
 11. Rabelo, G.F.; Fabbro, I.M.; Linares, A.W. (2001). Contact stress area measurement of spherical fruit. Proceedings of Sensors in Horticulture III. 195-200.
 12. Stopa, R. (2010). Modelowanie deformacji korzenia marchwi w warunkach obciążeń skupionych metodą elementów skończonych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 13. Van Zeebroeck, M.; Van Linden, V.; Ramon, H.; De Baerdemaeker, J.; Nicolai, B. M.; Tijskens, E. (2007). Impact damage of apples during transport and handling. Postharvest Biol. Technol. 45, 157-167.
 14. Van Zeebroeck, M.; Tijskens, E.; Liedekerke, PV.; Deli, V.; Baerdemaeker, JD.; Ramon, H. (2003). Determination of the dynamical behaviour of biological materials during impact using pendulum device. Journal of sound and vibration, 266(3), 465-480.
 15. Avocado, grupa Itum, pozyskano ze stronu:www.itum.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.042
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu