BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Pomiar struktury zadłużenia - ujęcie teoretyczne a skutki zadłużenia w praktyce samorządowej
The Measurement of the Debt Structures - Theoretical Approach vs. Indebtedness Effects in Local Government Practice
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 112, s. 141-151, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Struktura zadłużenia, Samorząd terytorialny, Instrumenty dłużne
Debt structure, Local government, Debt instrument
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zasady i podejście metodyczne do pomiaru poziomu zadłużenia. Dokonano analizy poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2001-2008. Analizie poddano salda zadłużenia w podziale na instrumenty oraz na poszczególne grupy jednostek samorządowych. W części końcowej autorka wskazała na zagrożenia związane z nadmiernym zadłużaniem się jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the rules and methodical approach to the level of debt measurement. The analysis of the debt level measurement of the territorial government units in the years 2001-2008 was made. The analysis covered debt balances in allocation for instruments and different local government units. In the end the author points to the danger linked with excessive indebtedness of territorial government units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w JST, Municipium, Warszawa 2004.
 2. Filipiak B., Kierunki zarządzania ryzykiem dotyczącym państwowego długu publicznego, w: Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2010.
 3. Filipiak B., Ryzyko decyzji finansowych podejmowanych przez organy samorządowe w świetle ustawy o finansach publicznych, w: Podmioty sektora finansów publicznych w warunkach ryzyka i niepewności, red. B. Filipiak, "Zeszyty Naukowe WSB", nr 26, WSB, Poznań 2010.
 4. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 6. Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa 1997.
 7. Pismo Ministerstwa Finansów (Departamentu Długu Publicznego) nr DP14/657/90/ MKT/2009/3032.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. nr 112, poz. 758).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Dz.U. nr 112, poz. 757).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. nr 43, poz. 247).
 11. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Sprawozdania roczne z działalności RIO za okres 2001-2008.
 13. Trojak M., Zewnętrzne źródła finansowania gmin i ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych. w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu