BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczyglak Piotr (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Napiórkowski Jerzy (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Analysis of photovoltaic cells usage in a household
Analiza wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwie domowym
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 2 (150), s. 175-182, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Gospodarstwa domowe, Badania właściwości fizycznych
Renewable energy, Households, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedstawiono zagadnienie wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) w gospodarstwie domowym. Zbudowano stanowisko badawcze posadowione na domu jednorodzinnym usytuowanym w środowisku wiejskim. Celem badań było uzyskanie maksymalnych charakterystyk wydajnościowych układu do podgrzewania CWU opartego na ogniwach fotowoltaicznych. Przeprowadzono je w okresie przesilenia letniego, ze względu na najkorzystniejszy pod względem wydajności stosunek czasu dnia do nocy. Uzyskane z badań wyniki umożliwiły pozyskanie wielu charakterystyk eksploatacyjnych opisujących system. Zamieszczono przykładowe przebiegi czasowe generowanej mocy oraz wybrane parametry robocze. Wyznaczono maksymalną wydajność energetyczną układu. Dalsze badania powinny umożliwić ustalenie minimalnej pojemności zbiornika CWU jako bufora energii i minimalnej ilości paneli wchodzących w skład baterii do podgrzewania wody, by spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002, w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 8/02 poz. 70).(abstrakt oryginalny)

The issue of photovoltaic cells usage for hot tap water heating in a household has been presented. There has been built a research point, which was situated on a single-family house in the country. The aim of the research was obtaining maximum performance characteristics of the system for hot tap water heating based on photovoltaic cells. It was carried out during summer solstice because of the most favourable relationship of day versus night, from the point of view of efficiency. Results collected from the research enabled to obtain a lot of exploitation characteristics describing the system. There have been presented exemplary time courses of action of generated power and selected working parameters. Maximum energy performance of the system has been determined. Further research should enable to define minimum hot water tank capacity as a buffer of energy and minimum number of panels that constitute a heating water battery, in order to fulfil requirements included in the Ordinance of the Minister of Infrastructure dated 14th January 2002, related to defining average norms of water consumption (Journal of Law 8/02 item70).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Carroll, D. R. (2003). The Winning Solar Car. A Design Guide for Solar Race Car Teams. Warrenda-le USA. SAE International. ISBN 978-0-768-01131-9.
  2. Forest, F. A.; Simoes, M. G. (2006). Integration of Alternative Sources of Energy. IEEE press. John Wiley & Sons. New Jersey. ISBN 978-0-471-71232-9.
  3. Grudziński, Z. (2010) .Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i ka-miennego. Polityka Energetyczna. Tom 13. Zeszyt 2, 157-170.
  4. Hołub, M.; Balcerak, M.; Jakubowski, T .(2010). Topologie i sprawności przekształtników energoelektronicznych dla fotowoltaiki. Wiadomości Elektrotechniczne, 2, 24-30.
  5. Jastrzębska, G. (2009) .Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT. Warszawa. ISBN 978-83-204-3557-3.
  6. Jastrzębska, G. (2013).Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie. WKŁ. Warszawa. ISBN 978-83-206-1847-1.
  7. Jastrzębski, Z.M. (1990). Energia słoneczna. Konwersja fotowoltaiczna. PWN. Warszawa. ISBN 978-83-010-9436-2.
  8. Panek, P. (2011). Fotowoltanika Polska 2011. Publikatech. Warszawa. ISSN 0033-2089.
  9. Popczyk, J. (2011). Energetyka rozproszona od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki. Warszawa. ISBN 978-83-915094-1-8.
  10. Sarniak, M.T. (2008). Podstawy fotowoltaiki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 978-83-7207-773-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.043
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu