BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Ireneusz (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach)
Tytuł
Doktrynalne aspekty decentralizacji finansów publicznych
Theoretical Aspects of Public Finance Decentralization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 112, s. 164-173, bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Decentralizacja, Finanse publiczne, Wydatki budżetowe, Władza
Decentralization, Public finance, Budget expenditures, Power
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Decentralizacja finansów publicznych jest kluczowym wyznacznikiem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce od 1990 r. Na wagę tego procesu wskazują m.in. zapisy ustawy zasadniczej - art. 15 Konstytucji RP. Zakres, forma oraz dynamika decentralizacji są istotnym parametrem optymalizacji alokacji dóbr i usług, zwiększania efektywności wydatków oraz poprawy dobrobytu społecznego. W literaturze przedmiotu, szczególnie zagranicznej, pojęcie decentralizacji wielokrotnie poddawane było próbom zdefiniowania, określenia implikacji dla rozwoju samorządu i skutków makroekonomicznych. Teoretyczne rozważania w tym zakresie, ale również ich empiryczna weryfikacja w państwach, w których decentralizacja finansów publicznych ma dłuższą tradycję, powinny stać się istotnymi przesłankami dalszego rozwoju samorządu lokalnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Decentralization of public finance has been a key element in the functioning of local government bodies since 1990. The scope, form and dynamics of decentralisation are important parameters to achieve an optimal allocation of goods and services, increase spending effectiveness and improve social welfare. The success of fiscal decentralization as a development strategy is decidedly unclear, and there is a growing skepticism about the effectiveness of the decentralization as a local government development strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Macroekonomics policy in a two-party system as a repeated game, "Quarterly Journal of Economics" 1987, no. 102.
 2. Belg I., Filozofia budżetu, "Nowa Europa" 2006, nr 1 (3).
 3. Bewley T.F., A critique of Tiebout's theory of local expenditures, "Econometrica" 2001, vol. 5, no. 49.
 4. Caplan B., Has Leviathan been bund? A theory of imperfectly constrained goverment with evidence from states, "Southern Economic Journal" 2001, no. 76.
 5. Chojna-Duch E., Zakres i skutki decentralizacji finansowej samorządu terytorialnego, w: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Warszawa 1992.
 6. Dubois E., Leprince M., Paty S., The effects of politics on local Tax setting: Evidence from France, "Urban Studies" 2007, vol. 44, no. 8.
 7. Fischel W.A., Homevoters, municipal corporate governnance, and the benefit view of property tax, "National Tax Journal" 2001, vol. 54.
 8. Guziejewska B., Wybrane problemy decentralizacji finansów publicznych w świetle badań OECD, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3.
 9. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001.
 10. Litvack J., Ahmad J., Bird R.M., Rethinking decentralization at the World Bank, Discussion Paper, World Bank, Washington 1998.
 11. Martinez-Vazquea J., Mcnab R.M., Fiscal decentralization and economic growth, International Studies Program, Working Paper 01-1, Georgia State University, 2001.
 12. Oates W.E., An essay on fiscal federalism, "Journal of Economic Literature" 1999, no. 37 (3).
 13. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
 14. Person T., Tabellini G., The size and scope of government: Comparative politics with rational politicians, "European Economic Review" 1999, no. 43.
 15. Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Winiarski i L. Patrzałek, Warszawa 1994.
 16. Prud'homme R., On the dangers of decentralization, Policy Research Working Paper no. 1252, The World Bank, Washington 1994.
 17. Roubini N., Sachs J., Government spending and budget deficits in the industrial countries, "Economic Policy" 1989, no. 8.
 18. Shah A., Thompson Th., Implementing decentralized local governance: A treacherous road with potholes, detours and road closures, World Bank Policy Research Working Paper no. 3353, Washington, June 2004.
 19. Sole A. Olle, The effects of party competition on budget outcome: Empirical evidence from local gonerments in Spain, "Public Choice" 2006, no. 126.
 20. Spolare E., Adjustments in different government system, "Economics and Politics" 2004, no. 16.
 21. Tanzi V., Pitfalls on the road to fiscal decentralization, Working Paper no. 19, Carnegie Endowment for International Peace, Washington 2001.
 22. Wallis J.J., Oates W.E., Decentralization in the public sector: An empirical study of state and local government, www.nber.org/chapters/c7882.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu