BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Budżetowanie kosztów akwizycji w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń
Acquistition Cost Budgeting in Cost Management in Insurance Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 135, s. 19-27, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności
Słowa kluczowe
Zarządzanie kosztami, Budżetowanie, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
Costs management, Budgeting, Insurance companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie kosztami obejmuje: wyznaczenie elementów wspólnych dla przyjętej strategii zakładu ubezpieczeń i redukcji kosztów, podział zadań strategicznych na podstawowe obszary działalności zakładów ubezpieczeń, wybór i przygotowanie odpowiedniego systemu lub systemów rachunku kosztów, opracowanie systemu budżetowania kosztów, monitorowanie działań i czynności, sporządzanie raportów dotyczących kalkulacji kosztów zgodnie z wcześniejszymi założeniami co do przyjętej klasyfikacji kosztów, kontrolę obejmującą szczegółową analizę przyczyn odchyleń kosztów, oceny efektów wdrożonego procesu zarządzania kosztami. Koszty akwizycji są bardzo ważnym elementem budżetowania na potrzeby zarządzania kosztami. (abstrakt oryginalny)

Cost management is a very important part of management process in such institutions as for example insurance company because of financial character of the product and the need of financial liquidity management. Cost management process contains such tasks as: finding out common elements for the chosen strategy of insurance company and costs reduction, preparing the partition of strategic tasks on three insurance company activity areas, selection and elaboration of proper cost accounting system, preparation of costs budgeting, monitoring actions and operations, preparing costs calculation reports according to received early costs classification, control of detailed analysis of causes of costs deviation, estimation of cost management process application. Acquisition costs are a very important part of budgeting for cost management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Handschke J. (red.), Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 2. Horngren Ch.T., Bhimani A., Foster A., Datar S.M., Management and Cost Accounting, Prentice-Hall, London 1999.
 3. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 4. Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. III: Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa 2003.
 6. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 7. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 8. Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2001.
 9. Nowak E. (red.), Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2002.
 10. Nowak E. (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 12. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 13. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu