BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątek Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Metody i wyniki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej
Methods and Results of the State Owned Enterprises' Privatization during Economic Transition in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 684-695, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Przekształcenia własnościowe
Privatisation, Privatisation of state owned enterprises, Ownership transformations
Uwagi
streszcz., summ., Praca powstała w ramach projektu badawczego własnego, finansowanego przez MNiSW, "Wpływ koncepcji liberalnych na proces transformacji gospodarczej w Polsce", nr NN 112 335534.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka głównych metod prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce oraz ich rezultatów w okresie transformacji gospodarczej. Transformacja gospodarcza, która została zapoczątkowana w Polsce w 1990 r., oznaczała, że dominująca do tej pory własność państwowa musiała zostać zastąpiona przez własność prywatną, a więc niezbędne stało się podjęcie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zarazem sukces transformacji gospodarczej jako całości uzależniony był od sukcesu prywatyzacji. Wdrożony w Polsce model prywatyzacji zakładał wykorzystanie wielu metod przekształceń własności państwowej w prywatną. Wyniki prywatyzacji zdają się potwierdzać, że była to właściwa decyzja, która pozwoliła dostosować wykorzystywane metody przekształceń własnościowych do specyfiki prywatyzowanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to characterize the main methods and results of the state owned enterprises' privatization during economic transition in Poland. The economic transition, which started in Poland in 1990 made it possible and necessary to privatize a huge number of SOEs. Success of the economic transition depended on success of privatization. The Polish model of privatization was characterized by applying many privatization methods. It seems that it was a right decision, which resulted in successful privatization in Poland. Thanks to a wide range of the used methods of privatization it was possible to adjust privatization to the specific branches of economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Świetlicki M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Pięć lat doświadczeń w regionie środkowowschodnim, Norbertinum, Lublin 1995.
 2. Bałtowski M., Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza - rozwój - upadek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 3. Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Dhanji F., Milanovic B., Privatization, w: The transition to a market economy, red. P. Marer, S. Zecchini, vol. 2, special issues, OECD, Paris 1991.
 6. Dynamika przekształceń własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Analiz i Prognoz, czerwiec 2009, nr 68.
 7. Kaliński J., Gospodarka Polski w procesie transformacji ustrojowej (1989-2002), w: "Gospodarka polska na przełomie wieków. Od A do Z", dodatek do "Bank i Kredyt" 2004, nr 1, www.nbp.gov.pl/publikacje/gospodarka_az/gospodarka_az.pdf.
 8. Lipton D., Sachs J., Privatization in Eastern Europe: The case of Poland, "Brookings Papers on Economic Activity" 1990, no. 2.
 9. Mazurkiewicz J., Lis P., Zwierzchlewski S., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce (1990-2008), w: Prywatyzacja w Polsce a kształtowanie europejskiego ładu społecznego, red. J.J. Tomidajewicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009.
 10. Nellis J., The World Bank, privatization and enterprise reform in transition economies: A retrospective analysis, Center for Global Development, The World Bank, Washington 2002.
 11. Poznański K.Z., Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2001.
 12. Poznański K.Z., Wielki przekręt. Klęski polskich reform, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2000.
 13. Rapacki R., Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-2003: próba bilansu, w: "Gospodarka polska na przełomie wieków. Od A do Z", dodatek do "Bank i Kredyt" 2004, nr 6, www.nbp.gov.pl/publikacje/gospodarka_az/gospodarka_az.pdf.
 14. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz.U. 1993, nr 18, poz. 82).
 15. Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. 1993, nr 16, poz. 69).
 16. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298).
 17. Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1991, nr 75, poz. 329).
 18. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 1991, nr 107, poz. 464).
 19. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1981, nr 24, poz. 122).
 20. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. 1981, nr 24, poz. 123).
 21. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538).
 22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539).
 23. Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. 1993, nr 44, poz. 202).
 24. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu