BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechnik Mieczysław (Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach)
Tytuł
Innowacyjność w województwie świętokrzyskim i jej wpływ na dynamizowanie gospodarki w regionie
Innovation in the Świętokrzyskie Province and Its Influence on Dynamizing Economic Development in the Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 696-708, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Konkurencyjność, Polityka regionalna, Strategia innowacyjna, Przedsiębiorczość
Innovative character, Competitiveness, Regional policy, Innovation strategy, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Publikacja niniejsza omawia problematykę innowacyjności, jako czynnika dynamizującego gospodarkę w województwie świętokrzyskim. Innowacyjność prezentowana jest tu w kontekście wskaźników społeczno-gospodarczego rozwoju regionu świętokrzyskiego w latach 2000-2008. Istotnym elementem publikacji jest również ocena regionalnych wskaźników innowacyjności, które określają poziom rozwoju regionu i jego potencjał naukowo-badawczy, wyrażający zdolność do kreacji i absorpcji innowacji. Instrumentem usprawniającym wdrożenie procesów innowacyjnych jest Regionalna Strategia Innowacji, która zgodnie z prorozwojową polityką regionalną tworzy warunki do zrównoważonego rozwoju i tym samym uruchamia mechanizmy społeczno-ekonomiczne do podwyższenia standardu materialnego życia ludności w całym regionie. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the issues of innovation as a factor dynamizing the economy in Świętokrzyskie province. Innovation, which has recently become the driving force of progress and modernity, is presented in the context of indicators of socio-economic development of the region in the years 2000-2008. An essential element of the work is an assessment of regional innovation indicators, which determine the level of region's development and its scientific-research potential expressing the capability of creativity and absorption of innovation. An instrument improving the implementation of innovative processes is the Regional Innovation Strategy, which, in accordance to the development-oriented regional policy, creates conditions for sustainable development and initiates socio-economic mechanisms to increase the living standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grosse T.G., Co dalej ze Strategią Lizbońską, "Monitor Unii Europejskiej" 2009, nr 12.
  2. Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap) - raport z badań, red. A. Piotrowska-Piątek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2009.
  3. Polityka gospodarza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
  4. Polityka regionalna w praktyce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, "Monitor Unii Europejskiej" 2008, nr 11.
  5. Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Kielce 2004.
  6. Roczniki statystyczne województwa świętokrzyskiego, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, Urząd Statystyczny, Kielce.
  7. Świadek A., Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej, w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
  8. Założenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
  9. Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 r., Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu