BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
Social Cooperatives as a Form of Professional Activation of the Unemployed
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 721-730, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Spółdzielnie socjalne, Bezrobocie, Aktywizacja bezrobotnych, Spółdzielnie, Spółdzielczość
Social cooperatives, Unemployment, Unemployed activation, Cooperatives, Cooperative movement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Spółdzielnie socjalne są postrzegane jako jeden ze sposobów na przywrócenie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. W Polsce działa około 200 spółdzielni socjalnych. W latach 2005-2009 zatrudniono w nich 350 osób bezrobotnych. Otrzymali oni dotacje z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej w łącznej kwocie ponad 2,6 miliona złotych. Ciągle jednak polskie spółdzielnie socjalne nie rozwijają się w takim tempie jak w innych krajach. Zmiany prawa dokonane w 2009 r. mają poprawić warunki zakładania i prowadzenia tego typu przedsiębiorstw, co powinno wpłynąć pozytywnie na rozwój tego sektora przedsiębiorstw w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Social cooperatives are the method of restoring long-term unemployed people to the labour market. Now there are about 200 social cooperatives operating in Poland. In the years 2005-2009 they employed 350 jobless. They received financial aid from the Fund of Work to join a social cooperative in the total sum of over 2.6 million zlotys. The changes of the law introduced in 2009 are to help improve the conditions and activity of these enterprises, what should accelerate the development of this sector of enterprises in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Johnson T., Spear R., Social enterprise. International literature review, raport GHK, tłum. J. Jedliński, http://www.pomocspoleczna.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/dobre_praktyki_zza_granicy/raport_GHK/francja_raportGHK.pdf.
 2. Kwiatkowska B., Chrzczonowicz M., Jak założyć spółdzielnię socjalną, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 3. Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali, Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.
 4. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009, nr 91, poz. 742).
 5. Ustawia z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003, nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).
 6. Ustawia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2003, nr 188, poz. 1848).
 7. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
 8. Ustawia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu