BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Elastyczność czasu pracy przedsiębiorstw - Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej
Working Time Flexibility - Polish Market in the European Context
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 755-767, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Elastyczność czasu pracy, Ruchomy czas pracy
Flexible employment, Flexitime, Flexible working time
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Nowe formy zatrudnienia oraz zmienny czas pracy to wymogi, jakie współczesna gospodarka stawia przed pracownikami i pracodawcami. W artykule zaprezentowano elastyczne formy czasu pracy i dokonano diagnozy stanu wykorzystania elastycznego czasu pracy w przedsiębiorstwach w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Analiza porównawcza dotyczyła: pracy w niepełnym wymiarze godzin, ruchomego czasu pracy oraz tzw. konta czasu pracy. Analizę oparto na wynikach Europejskiego Badania Przedsiębiorstw przeprowadzonego w 2009 r. przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. W artykule zaprezentowano także rozwiązania elastycznego czasu pracy dopuszczone w polskim Kodeksie pracy, zaś w podsumowaniu podjęto próbę wskazania pożądanych zmian w omawianym problemie badawczym. (abstrakt oryginalny)

New forms of employment and flexible approach to working hours are the necessities faced by employers and employees alike in the modern economies. The article presents various approaches to working time and analyses the levels of time flexibility in Polish business against the background of selected European economies. The comparative analysis covers part-time work, flexitime and the so-called 'working time account'. The analysis is based on the data collected in the European Company Survey 2009 conducted by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. The article also discusses the flexible solutions provided for in the Polish Labour Law, and in its final part the author indicates the changes that in her opinion could improve the situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 2. European company survey 2009 - Overview, Eurofound, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/05/en/1/EF1005EN.pdf.
 3. Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Europejskie Badanie Przedsiębiorstw - pierwsze wnioski, 2009, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/97/pl/1/EF0997PL.pdf.
 4. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 5. Kryńska E., Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, IPiSS, Warszawa 2001.
 6. Kwiatkowski E., Kubiak P., Kucharki L., Tokarski T., Procesy dostosowawcze na rynku pracy jako czynnik konsolidacji reform rynku w Polsce, "Studia i Analizy CA-SE" 1999, nr 183.
 7. Latos-Miłkowska M., Elastyczność czasu pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2009, nr 3.
 8. Mijjal T., Tchorek G., Uwarunkowania efektywności polskiego rynku pracy w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, "Problemy Zarządzania" 2005, nr 3.
 9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 7 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. 2009, nr 125, poz. 103).
 11. Working time and work-life balance in European companies. Establishment survey on working time 2004-2005, Eurofound, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/27/en/1/ef0627en.pdf.
 12. http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu