BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przygodzka Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Otoczenie konkurencyjne przemysłu spożywczego w opinii przedsiębiorców
Competitive Environment of the Food Industry in the Entrepreneurs' Opinions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 377-381, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zmienna objaśniająca, Przemysł spożywczy, Konkurencja, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Analiza otoczenia konkurencyjnego
Exogenous variable, Food industry, Competition, Enterprise competitiveness, Competitive environment analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba scharakteryzowania otoczenia konkurencyjnego, w jakim funkcjonują przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, przede wszystkim na podstawie opinii przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tej branży. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań zrealizowanych przez zespół ekspertów powołanych przez Instytut Badań i Analiz VIVADE sp. z o.o. oraz PM Group na zlecenie WUP w Białymstoku. Z przeprowadzonych badań wynika, że zdaniem przedsiębiorców konkurencja w sektorze jest silna, a wpływ na nią wywiera wiele czynników, zarówno o charakterze egzo- jak i endogenicznym. Wśród uwarunkowań zewnętrznych za szczególnie istotne uznano relacje z odbiorcami i dostawcami, natomiast wśród czynników wewnętrznych procesy konsolidacji i centralizacji w branży. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is an attempt to characterize the competitive environment, in which food industry enterprises operate, above all based on opinions of entrepreneurs running economic activities in this industry. The article has been prepared based on fragments of results of studies carried out by the team of experts appointed by the Institute for Testing and Analysis VIVADE (Instytut Badań i Analiz VIVADE sp. z o.o.) and PM Group at the order of the Voivodeship Labor Offi ce in Białystok. The carried out studies indicate that according to entrepreneurs competition in the sector is strong, and it is affected by numerous factors - both exogenous and endogenous in nature. Among the external conditions, relations with clients and suppliers were found especially important, and among the internal factors - the processes of consolidation and centralization in the business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Griffin R.W. 2004: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, 91-92.
  2. Przemysł spożywczy w Polsce. 2008: ING, Warszawa, 23.
  3. Porter M.E. 1992: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa.
  4. Przygodzka R. 2008: Sektor rolno-spożywczy jako czynnik rozwoju Podlasia. [W:] Podlasie - dwie dekady transformacji (red. A. Bocian). Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  5. Przygodzka R. 2010: Czynniki rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w opinii przedsiębiorców. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, 286-291.
  6. Rocznik statystyczny Województwa Podlaskiego 2008: Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
  7. Romanowska M., Gierszewska G. 2009: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu